Rippikoulussa ajankohtaista (päivitetty 21.8.)

Tiedote konfirmaatioista 26.7.2020:

Suositukset tapahtumien turvallisuusohjeista, turvaväleistä ja kirkkojen tilakohtaiset kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa. Tämän vuoksi jokainen konfirmoitava voi kutsua Pyhän Mikaelin kirkkoon vain 3-4 läheistään. Ehtoollista jaetaan poikkeuksellisesti ainoastaan konfirmoitaville. Kirkossa olevat läheiset ovat siunaamassa konfirmoitavaa nuorta ja nuori istuu konfirmaatiossa läheistensä kanssa säilyttäen turvavälit muihin osallistujiin. Ne läheiset, jotka eivät voi olla kirkossa läsnä, voivat seurata konfirmaatiota striimin välityksellä.

Konfirmaatiot lähetetään suorina verkkolähetyksinä (striimauksina) Facebookin kautta ja ne ovat nähtävillä sen jälkeen 48 tuntia. Konfirmaatiomessu kestää noin tunnin.

Kiitämme perheitä ymmärtäväisyydestä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Huom! Mikäli sinulla on kysyttävää rippikoululaisen tilanteesta, rippikouluryhmän tapaamisista, konfirmaatioharjoituksesta tai konfirmaatiosta, olethan suoraan yhteydessä oman rippikouluryhmän ohjaajiin. He osaavat parhaiten vastata kysymyksiisi!

Rippikoulut järjestetään Kirkkonummen seurakunnissa, mutta erilaisella aikataululla ja tavalla. Rippikoulupäätöksessä on huomioitu hallituksen ja Kirkkohallituksen toukokuussa antamat ohjeet.

Odotamme yhä aluehallintoviraston mahdollisia paikallisia ohjeita. Valtakunnallisesti rippikoulutoiminnan käynnistämiseen on annettu seurakunnissa lupa 1.6.2020 alkaen, mikäli väljyys-, hygienia- ja turvallisuusolosuhteet mahdollistavat rippileirien aloittamisen. Kirkkohallituksen ohjeet ovat valtakunnalliset, mutta mahdollisuus rippileirien järjestämiseen poikkeusolosuhteissa vaihtelee seurakunnissa eri puolilla Suomea. Rippileirien järjestämiseen vaikuttavat käytettävissä olevat tilat, toimintaympäristö, rippikouluryhmien koko ja ryhmien määrä sekä alueellinen tilanne koronaviruksen suhteen.

Kirkkonummen seurakuntien kirkkoherrat ovat tehneet päätöksen rippileirien siirtämisestä kesän 2020 osalta. Kevään etätapaamisten jälkeen jäljellä oleva rippikoulukokonaisuus toteutetaan elokuusta alkaen loppukesän ja syksyn aikana porrastetusti. Siirtyvät rippileirit toteutetaan elokuusta 2020 alkaen jatkuen syksyyn. Rippikoulukokonaisuudesta leirijaksoa lyhennetään, jotta sille osallistuminen on koulunkäynnin ohessa mahdollista. Suomalaisen seurakunnan rippileiriin kuuluu yhden viikon aikana 2 oman ripariryhmän tapaamista arki-iltana sekä viikonloppuna oman ripariryhmän leiri perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltaan. Leirijakso tapahtuu Räfsön saaressa, päätalon tai leirikylän puolella ryhmästä riippuen. Konfirmaatiot ovat pääsääntöisesti noin viikon kuluttua rippileirin päättymisestä Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkossa, mikäli konfirmaatiotilaisuuksien järjestäminen on silloisten kokoontumisrajoitusten puitteissa mahdollista. Seuraamme hallituksen ja terveysviranomaisten ohjeita. Ripariviikko on tiivis, mutta tällä tavoin kokoontumalla pyrimme mahdollisimman paljon perinteistä rippileiriä muistuttavaan järjestelyyn.​​

Perustelut 

Syy rippileirien siirtämiseen on, ettemme pysty takaamaan kesällä 2020 nuorten ja työntekijöiden kannalta leiriolosuhteissa edellytettyjen väljyys- ja turvallisuusolosuhteiden toteutumista. Leirikeskuksemme sijaitseminen saaressa tuo oman rajoitteensa ja olosuhteet ovat haavoittuvaisia erityisesti saarelle tapahtuvan kuljetusyhteyden vuoksi. Myös varaamissamme ulkopuolisissa leirikeskuksissa käytössämme olevat tilat ovat rajalliset eivätkä vaellus- ja purjehdusriparien olosuhteet mahdollista riittäviä väljyys- ja hygieniaolosuhteita rippileirien pitämiselle kesällä 2020. Rippileirien siirtämisellä loppukesään ja syksyyn saamme seurakunnassa aikaa reagoida poikkeustilan tuomiin muutoksiin. Kesän aikana pystymme kartoittamaan toimintamuotojamme ja tilojamme. Samalla pystymme tekemään järjestelyjä, jotka mahdollistavat väljyys-, hygienia- ja turvallisuusohjeiden toteuttamisen rippileireillä. Rippileirien toteuttamisessa nuorten, työntekijöiden sekä välillisesti perheiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on etusijalla.​​

Siirtämällä ja lyhentämällä kaikkia rippileirejä kohtelemme kaikkia ryhmiä tasapuolisesti, eikä mikään leiriryhmä ole erityisasemassa. Emme ole halunneet hajottaa jo talvella muodostettuja ripariryhmiä, jotta nuoret saavat jatkaa tutussa ryhmässä kaveriensa kanssa. Rippikouluvuosi on aina ainutlaatuista aikaa ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta muuttuneissa olosuhteissa rippikoulukokemus olisi mahdollisimman turvallinen. Ymmärrämme pettymyksen, mikä liittyy rippileirien ja konfirmaatioiden siirtämiseen sekä leirin keston lyhenemiseen. Ymmärrämme, että poikkeustilan tuoma rippikoulutilanne voi olla perheelle haastava ja päätös rippikoulujen siirtämisestä voi herättää voimakkaitakin tunteita. Toivomme yhteiskunnallisesti haastavassa tilanteessa perheiltä ymmärrystä poikkeuksellisen rippikoulutilanteen suhteen. Rippikouluikäluokkamme on suuri (yli 350 nuorta) ja ripariryhmiä on paljon, joten kaikille mieluisan rippikoulupäätöksen tekeminen on mahdotonta. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa terveys ja turvallisuus on etusijalla yhteistä hyvää ajatellen.​​

Leiririppikoulujen siirtymisestä poiketen päivärippikoulu järjestetään suunnitelman mukaisesti kesäkuun alusta alkaen väljyys-, hygienia- ja turvallisuusolosuhteet huomioiden. Päiväriparin toteuttaminen kesäkuussa on mahdollista sen vuoksi, että pystymme päiväriparilla huolehtimaan väljyys- ja turvallisuusolosuhteiden toteutumisesta eri tavalla kuin leiriolosuhteissa. Tähän vaikuttavat päiväriparilla käytössä olevat tilat, pienempi rippikouluryhmän koko sekä se, että nuoret majoittuvat yöt kotona. Pidämme päiväriparin tarjoamista tärkeänä tilanteessa, jossa joudumme siirtämään rippileirien ajankohtaa myöhemmäksi. Tämän lisäksi ennen juhannusta järjestetään toinen päiväripari 10–15.6.2020 Masalan kirkolla. Nuoret voivat loppukesään/syksyyn siirrettävän leirin sijaan siirtyä tähän kesän päiväripari 2 – ryhmään. Näin mahdollistamme rippikoulun käymisen kesän 2020 aikana, vaikka rippileirien toteuttaminen kesällä ei ole mahdollista.​​

Rippikoulumaksu

Seurakuntien kirkkoherrat ovat päättäneet rippikoulumaksun laskemisesta poikkeuksellisen rippikouluvuoden vuoksi. Leirivuorokausien vähentymisestä ja päiväriparin lyhentymisestä johtuen olemme suhteessa laskeneet rippikoulumaksun hintaa.

Leiririparien hinta on 60 e ja päiväriparin 30 e. Hinta on sama molemmissa seurakunnissa.

Rippikoulumaksun muuttuminen ei edellytä perheiltä toimenpiteitä. Lasku tulee huoltajan sähköpostiin ennen päivärippikoulujakson tai leiririppikouluryhmän tapaamisten alkua.
 
Rippikoulumaksu koskee vain ryhmiä, joilla on leirijakso tai päivärippikoulujakso edessä. Talviriparin ja talven päiväriparin hinta pysyy ennallaan, koska molemmat ryhmät ehdittiin pitää normaalisti ennen poikkeustilan alkua.

Mikäli rippikoulumaksun laskemisesta huolimatta rippikoululaisen perhe toivoo maksujärjestelyä rippikoulumaksun osalta, perhe on yhteydessä ohjeiden mukaisesti diakoniatyöntekijä Mika Siltalaan (etunimi.sukunimi@evl.fi).
 

Yhteiskunnallisen tilanteen muuttuessa teemme tarvittaessa muutoksia rippikouluihin ja konfirmaatioihin. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kaikkia perheitä yhtä aikaa.​​

Ystävällisin terveisin 
Kirkkoherrat Hannu Suni ja Aino-Karin Lovén 
 

Rippileirien uudet ajankohdat ja konfirmaatiopäivät

15.5.2020 julkaistut rippileirien uudet ajankohdat ovat tässä aikajärjestyksessä elokuusta alkaen. Ryhmän nimen perässä näkyy leirin ajankohta, paikka (Räfsön päätalo tai leirikylä) ja konfirmaatiopäivä. Kaikki konfirmaatiot ovat Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkossa. Rippileiriä edeltävät iltatapaamiset ja konfirmaatioharjoitukset täydentyvät vielä tähän listaan.​

Olemme käsitelleet poikkeustilan vuoksi riparien siirtymisestä johtuvat vaihtotoiveet toukokuun lopussa. Mikäli oman rippikoulun ajankohta ei sovikaan, voit ryhmänvaihtamisasioissa ottaa yhteyttä Katri Rantaseen (etunimi.sukunimi@evl.fi). Huomioithan, ettemme voi taata siirtymistä juuri tiettyy ryhmään, sillä lähes kaikki rippikouluryhmät ovat täynnä.

Leiririparit

 

 • Räfsö 5, 14–16.8. Räfsön päätalossa, konfirmaatio la 22.8 klo 13​
 • Suomenlinna 2, 14–16.8. Räfsön leirikylä, konfirmaatio la 22.8 klo 10 ​
 • Räfsö 3, 21–23.8. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 5.9 klo 12​
 • Purjehdusripari, 21–23.8. Räfsön leirikylä, konfirmaatio su 6.9 klo 10​
 • Räfsö 1, 4-6.9. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 12.9 klo 12​
 • Ristiina, 4-6.9. Räfsön leirikylä, konfirmaatio la 12.9 klo 15​
 • Räfsö 2, 11–13.9. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 19.9 klo 14 ​
 • Suomenlinna 1, 11–13.9. Räfsön leirikylä, konfirmaatio su 20.9 klo 10​
 • Räfsö 4, 18–20.9. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 26.9 klo 12​
 • Leirikylä, 18–20.9. Räfsön leirikylä, konfirmaatio su 27.9 klo 10​
 • Räfsö 6, 25–27.9. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 3.10 klo 13​
 • Vaellusripari, 21–23.8. Paikka tarkentuu myöhemmin, kahden yön viikonloppuvaellus. Konfirmaatio su 4.10 klo 10.​
 • Räfsö 7, 2-4.10. Räfsön päätalo, konfirmaatio la 10.10 klo 12​

Päiväriparit

 • Kesän päiväripari 1, 3.6–8.6. Konfirmaatio su 13.9 klo 10 
 • Kesän päiväripari 2, 10–15.6. Konfirmaatio su 20.9 klo 14 PERUTTU VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN VUOKSI

Talven rippikouluryhmien konfirmaatiot:​

 • Talven päiväriparin konfirmaatio su 16.8. klo 10​
 • Talviriparin konfirmaatio su 23.8. klo 10​

Usein kysytyt kysymykset poikkeusajan ripareista

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin rippikoulujen osalta. Mikäli et löydä vastausta pohtimaasi asiaan, voit olla yhteydessä oman rippikouluryhmäsi ohjaajiin.

Miten elokuusta alkaen on turvallisempaa järjestää leirejä? Mikä Räfsössä muuttuu kesäkuun ja elokuun välillä?

Rippikoululeirien järjestäminen saaressa tuo omat järjestelynsä verrattuna moniin muihin leirikeskusympäristöihin. Kesän aikana pystymme tekemään järjestelyjä, jotka mahdollistavat väljyys-, hygienia- ja turvallisuusohjeiden toteuttamisen loppukesän ja syksyn rippileireillä.

Miksi päiväriparilla väljyys-, hygienia- ja turvallisuuskysymyksistä voidaan huolehtia kesällä, vaikka leirillä se ei ole mahdollista?

Päiväriparilla käytettävissä olevia tiloja on enemmän ja tilat ovat väljemmät kuin saaren leirikeskuksessa. Päivärippikouluryhmän koko on myös pienempi ja nuoret nukkuvat yönsä kotona. Nämä asiat vaikuttavat järjestelyihin hygienia- ja turvallisuuskysymysten osalta. Sekä ennen kesän päiväriparien alkua että ennen elokuussa alkavia leirejä tullaan antamaan lisätietoja sekä ohjeita väljyys-, hygienia ja turvallisuuskysymysten osalta rippikouluryhmille.

Miksi päiväripareita ei ole enemmän kesän aikana? 
Seurakunnassamme paine rippikoulujen ajankohdasta kohdistuu alkukesään, jolloin ripareille on eniten kysyntää. Pyrimme vastaamaan tähän kysyntään tarjoamalla mahdollisuutta päiväriparille alkukesästä. Mikäli kesän päiväripari 2 – ryhmään ilmoittautuu paljon nuoria, voimme huomioida tämän päiväriparin toteutuksessa, ohjaajamäärässä, käytännön järjestelyissä ja jakamalla nuoria pienempiin ryhmiin.

Miten päiväripari poikkeaa rippileiristä?
Päiväriparin sisältö vastaa rippileiriä, mutta rippileiristä poiketen illat jäävät vapaaksi ja yöt vietetään kotona. Päiväripari on hyvä vaihtoehto poikkeuksellisena riparivuonna, mikäli esimerkiksi nuori haluaa ehdottomasti käydä riparin kesällä 2020 tai nuoren intensiivinen harrastus ei mahdollista riparille osallistumista syyskaudella.

Nuori haluaisi kaverin kanssa riparille, mutta uusi leiriajankohta ei sovikaan kaverille. Mitä tehdään?
Nuori voi yhdessä kaverinsa kanssa ilmoittautua kesän päiväripari ryhmään, mikäli he haluavat yhdessä vaihtaa ripariryhmää. Mikäli kaverukset haluavat siirtyä tähän päivärippikouluryhmään, tarvitaan molempien huoltajilta sähköpostitse pyyntö oman nuoren päiväriparille siirtymisestä.​​ Huomioithan, että emme voi siirtää kaveruksia tai isompia kaveriporukoita leirimuotoiselta riparilta toiselle leiririparille majoitustilojen rajallisuuden vuoksi. Tämän vuoksi kaverin kanssa voi siirtyä vain kesän päiväripari -ryhmään. Nuori voi myös jäädä omaan ripariryhmäänsä ja mennä rippileirille, vaikka kaveri siirtyisi toiseen ripariryhmään.

Mitä jos nuori sairastuu ennen päiväriparia tai rippileirille lähtöä? Jääkö rippikoulu kokonaan käymättä?
Sairaana tai karanteenissa ei voi tulla päiväriparille, rippileirille tai kasvotusten tapahtuviin ripariryhmän tapaamisiin. Mikäli nuori sairastuu, tulee huoltajien ilmoittaa asiasta ohjaajille. Tarkempia ohjeita sairastumistapauksiin liittyen on tulossa ennen päiväriparin ja kasvotusten tapahtuvien riparitapaamisten alkua. Rippikoulu ei jää nuoren osalta käymättä, vaikka nuori sairastuisi rippikouluaikana. Tavalla tai toisella nuori saa suoritettua rippikoulun ja eri vaihtoehdoista keskustellaan rippikouluohjaajien kanssa.

Mietimme perheessä, kannattaako nuoren osallistua riparille, koska nuori/perheenjäsen kuuluu riskiryhmään?
Jokainen perhe arvioi oman nuoren tilanteen ja tekee päätöksen nuoren rippikoulun osalta. Tarvittaessa perhe voi konsultoida asiassa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Seurakunta ei pyydä todistusta riskiryhmään kuulumisesta eikä arvioi nuoren terveydentilaa, vaan perhe itse harkitsee nuoren tilannetta. Tarvittaessa oman rippikouluryhmän ohjaajien kanssa voi keskustella nuoren tilanteesta.

Kevään etätapaamiset

Kevään osalta rippikoulutapaamiset toteutetaan oman ryhmän kanssa etänä aiemmin kerrotun mukaisesti. Etätapaamisten lisäksi tulet saamaan etätehtäviä rippikouluun liittyen. Etätehtävät ovat osa rippikoulun opetuskokonaisuutta ja rippikoulun suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä. Voit tehdä tehtäviä itsenäisesti sinulle sopivana aikana. Rippikouluryhmäsi ohjaajat antavat sinulle etätehtävät, ohjeet niiden suorittamiseen ja tiedon tehtävien palautusaikataulusta ensimmäisen etätapaamisen yhteydessä.

Olemme seurakuntana myös rippikoululaisten ja perheiden tukena. Mikäli haluat keskustella seurakunnan työntekijän kanssa, voit olla yhteydessä oman rippikouluryhmäsi ohjaajiin. ​

Yst.terv. Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan rippikoulutyöntekijät

 

Mikä rippikoulu?

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan. Rippikouluaikana pohditaan sekä yksin että yhdessä kysymyksiä uskosta ja elämästä.

Milloin rippikouluun?

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 80 %. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, mutta ei ole kirkon jäsen, voi hän halutessaan liittyä kirkkoon. Konfirmoiduksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon kuuluvat. 

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulun aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä.

Rippikoulun neljä osiota:

1) teemapäivät 

2) jumalanpalvelus ja nuorisotoiminta

3) intensiivijakso (1-2 lähipäivää + leiri/päiväleiri)

4) konfirmaatio

Rippikoululainen osallistuu seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Hän tutustuu seurakunnan työntekijöihin, ja vastaavasti työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi. Lisää tietoa rippikoulun opetuksen sisällöistä.

Kirkkonummella rippikoulun tavoitteet ovat: 

1. turvallinen ripari

2. kristinuskon perusasioiden ymmärtäminen 

3. nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi 

4. pyhän kokeminen, spiritualiteetin tukeminen 

5. kokemus seurakunnasta uskon, toivon ja rakkauden yhteisönä

 

Jos olet jo aikuinen ja haluat käydä rippikoulun, niin saat lisätietoa täältä.

YouTube-video
YouTube-video