Yhteisvastuu torjuu nälkää vuonna 2018

Valtakunnallinen yhteisvastuukeräys on käynnissä. Tämän vuoden keräys torjuu nälkää Suomessa ja maailman kriisialueilla. Suomessa on liki puoli miljoonaa ihmistä, joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Apua haetaan leipäjonoista ja kirkon diakoniasta. Maailmalla, erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla. He ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sotien tai muiden jatkuvien levottomuuksien vuoksi. Samalla he ovat menettäneet oman toimeentulonsa ja mahdollisuuden normaaliin elämään. Pakolaisleireillä on nälkä. Ruoka-annoksia on jouduttu puolittamaan esimerkiksi Ugandan pakolaisleireillä, jonne on paennut yli miljoona eteläsudanilaista.

Ruoka-apu ei ratkaise rakenteellisia ongelmia, mutta se pitää hengissä. Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräys on luonteeltaan hätäapukeräys. Ulkomaille annettava osuus Yhteisvastuukeräyksen tuotosta menee humanitaariseen ruokakriisiin. Kotimaahan jäävä osuus jaetaan puoliksi seurakunnan omaan diakoniatyöhön ja puoliksi kirkon yhteiseen Diakoniarahastoon, josta myönnetään avustuksia esimerkiksi sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä on kokemusta kirkkonummelaisesta avuntarpeesta. Helvi Vuolasmaa, jolla on liki 40 vuoden työkokemus Kirkkonummelta, tietää, että yhteisvastuun rahoilla autetaan oikeasti ihmisiä. Kirkkonummelaisille vähävaraisille on yhteistä korkeat asumiskustannukset, jotka vievät ison osan kotitalouden varoista.

Yhteisvastuukerääjiä Kirkkonummen juna-asemalla.Seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Mika Siltala kertoo karuja lukuja: ”Taloudellista apua (ruoka, avustukset kauppaan tai laskujen maksu kriisitilanteessa) suomalaisesta seurakunnasta sai noin 600 yksittäistä asiakasta. Tästä iso osa on perheellisiä, joten kokonaismäärä diakonian avun piirissä on varmasti noin 1200 kirkkonummelaista.”

Kaikki köyhät eivät saa toimeentulotukea, mutta ovat silti tiukoilla, sillä lasten harrastusmaksut tai nuoren lukiolaisen kirjat maksavat suhteessa omillaan toimeentulevien pienituloisten kuukausituloista ison osan. Pienituloisuus tai vähävaraisuus hankaloittaa varautumista yllättäviin kuluihin, kuten kodinkoneiden rikkoutumiseen.

Seurakuntien diakonia ei kuitenkaan ole pelkän rahan tai ruuan jakamista, se on myös ihmisten rinnalla kulkemista. Diakoniatyöntekijät kertovat itse, että parasta omassa työssä on ihmisten kohtaaminen, joustavuus ja hengellisyys. Työssään voi rohkaista ja kuunnella huolia, yhdessä etsiä ratkaisuja ja joskus myös kohdata ja jakaa toisen pettymys siitä, että elämä on vaan kolhinut kohtuuttomasti.

Osallistumalla yhteisvastuukeräykseen olet mukana toivontalkoissa, olet mukana turvaamassa riittävää ravintoa nälkää näkeville maailman katastrofialueilla ja Suomessa. Tiesitkö, että voit osallistua myös tulemalla itse Yhteisvastuukerääjäksi tai vaikkapa järjestämällä kotoisat kahvikutsut yhteisvastuun hyväksi. Seurakunta järjestää myös erilaisia Yhteisvastuu-tilaisuuksia.