Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteistiedot


Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, omsorgsarbete samt lediga jobb inom klubbverksamheten.Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde


måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11

Fastighetsbiträde, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster


Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänsterUngdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan

Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

personaltjänster, ADB-tjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (tjänstledig)

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet

vaktmästeri


Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (tjänstledig)
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri


Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

ekonomitjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster, vaktmästeri

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Informatör, Kyrkslätts finska församling
(09) 8050 8200 (vaihde)
Teknisk fastighetchef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

Säsongsarbetsledare för begravningsplatserna, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet