Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteistiedot
Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområdeStäderska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster


Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

Familjerådgivare

Tidsbokning: 0400 889 315. Bäst når du oss måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.

Byråsekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

ärendehanteringstjänster, fakturering


Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan

Informationssekreterare, Kyrkslätts finska församling
(09) 8050 8200 (vaihde)
Förvaltningssakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

personaltjänster, ADB-tjänster


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet

vaktmästeri


Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetsarbetare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

vaktmästeriBitredande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

Kaplan

Lediga dagar i regel må-ti

Jag är uppvuxen i Esbo, TD, Pek och barnträdgårdslärare.  Har arbetat som präst sedan 2008 i Grankulla och Helsingfors och är kaplan i Kyrkslätt från 1.7.2017


Byråsekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

ekonomitjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

städtjänster, vaktmästeri

Säsonganställd, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet
Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Bitredande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområdeBarn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.