Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteistiedot


Jenny Airaksinen

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus. Jag fungerar också som miljöansvarig i församlingen.Maria Castren

Grav-sekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Tidsbokning per telefon för Familjerådgivning

måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11


Trandelina Halilaj

Fastighetsbiträde, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Maarit Hiltunen

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Daniel Holopainen

tf. fastighetsskötare (till 30.9.2024), Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Susann Joki

Kantor

Mina lediga dagar är oftast måndagar och tisdagar.
Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. Reetta Lumijärvi

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri


Kiira Mahlavuori

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Christa Martikainen

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Sari Mörsky

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet

vaktmästeri


Paula Nikulainen

Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Anders Nyqvist

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Ben Rejström

Lägercentrums föreståndare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde


Sirpa Saarinen

Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

ekonomitjänster

Anna Salonen

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Sari Sarhia

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster, vaktmästeri

Peter Staal

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Jan-Erik Strömberg

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider
Församlingsrådets sekreterare

Mikaela Ståhl-Kokkola

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller församlingens verksamhet för barn, daghemsmentorering, besök till daghem, förskolor och lågstadier, klubbverksamhet för skolbarn och olika läger för familjer, skolbarn och pedagoger.

Jag ansvarar för småbarnspedagogiken och juniorverksamheten i församlingen, jag är också församlingens barnombudsman. 

Till mina arbetsuppgifter hör församlingens egen verksamhet, främst med små barn, barn i lågstadieålder och familjer, nätverkssamarbete med olika samarbetsparter i kommunens småbarnspedagogik och samarbete med daghem och lågstadieskolor. Vilka innebär besök till de kommunala och privata daghemmen- och lågstadierna i Kyrkslätt eller att de besöker församlingens utrymmen.

Jag är också delaktig i församlingens skriftskoleverksamhet och hjälpledarutbildning. 

I frågor angående barn och sorg kan jag hjälpa, stöda och ge information, t.ex. dödsfall i familjen, närkretsen eller skillsmässa. Vid behov kan det ordnas sorgegrupper för barn. 


Juha Tarvainen

Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden.Annika Åkerback

Vik. församlingsträdgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet