Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteistiedot


Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, omsorgsarbete, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområdeStäderska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster


Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Familjerådgivare

Tidsbokning: 0400 889 315. Bäst når du oss måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.


Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan

Informationssekreterare, Kyrkslätts finska församling
(09) 8050 8200 (vaihde)
Förvaltningssakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

personaltjänster, ADB-tjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet

vaktmästeri


Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetsarbetare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri


Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

Kaplan

Lediga dagar i regel må-ti

Jag är uppvuxen i Esbo, TD, Pek och barnträdgårdslärare.  Har arbetat som präst sedan 2008 i Grankulla och Helsingfors och är kaplan i Kyrkslätt från 1.7.2017


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

ekonomitjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

städtjänster, vaktmästeri

Säsonganställd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Teknisk fastighetchef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde