Tietoa lähetystyöstä

 

Lähetystyö on evankeliumin julistamista sanoin, teoin ja keskinäisen yhteyden luomisen avulla.

Ihmisten konkreettinen auttaminen eli diakonia, inhimillisen kehityksen edistäminen ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen kuuluvat lähetystyön tehtäviin. Lähetystyö on avustustyötä, jossa apu menee ruohonjuuritasolle saakka.

Lähetyskäsky

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28: 19-20

Ota yhteyttä

aikuis- ja lähetystyön sihteeri

Aikuis- ja lähetystyönsihteeri

kappalainen

aikuistyö ja lähetystyö vapaapäivät to ja pe