Kohti kaikille turvallista seurakuntaa

"Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Turvallisuus kietoutuu näihin kaikkiin syvällä ja monisyisellä tavalla. Kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella, emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä, että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä."

Näin todetaan Suomen ev.lut.kirkon Turvallinen seurakunta -julkaisussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.)

 

Nuoria Räfsön leirikeskuksen pihalla.

 

Hyvä ja turvallinen ilmapiiri luodaan yhdessä. Muistan nämä:

En syrji ketään iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen (Yhdenvertaisuuslaki).

Kiinnitän huomiota oletuksiini ja siirrän ne tietoisesti syrjään. Kunnioitan jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja tulen tietoiseksi tekemistäni oletuksista esimerkiksi toisten uskonnollisesta vakaumuksesta, sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Kohtaan ihmiset antamatta ennakko-oletusteni vaikuttaa kohtaamisiin.

Kunnioitan. Annan toisille tilaa, kiinnitän huomiota sanavalintoihini ja muistan ihmisten moninaisuuden.

Olen avoin. Kohtaan uudet tilanteet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, otan jokaisen vastaantulevan asian ja ihmisen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

Pohdin, ovatko tilaisuudessa kuulemani asiat luottamuksellisia ennen kuin puhun niistä ulkopuoliselle. Esimerkiksi messussa kuulemani hyvä saarna sopii varsin hyvin jaettavaksi muillekin, mutta keskustelut vaikkapa sururyhmässä tai rippikoulun "raamiksessa" on tarkoitettu vain niihin osallistuneille.

Puutun. Mikäli todistan häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, en jää sivustakatsojaksi. Annan mahdollisuuksien mukaan palautetta heti ystävällisesti ja sensitiivisesti.

Kannustan. Otan vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntelen ja kannustan.

Rentoudun. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 

Kylvän hyväntahtoisuutta. Joskus teemme ja sanomme väärin ilman tahallista tarkoitusta satuttaa. Voin auttaa toista oppimaan ja muuttamaan käytöstään oikaisemalla häntä lempeästi ja armollisesti.

En arvota toisten elämää Jumalan, Raamatun tai muun auktoriteetin nimissä. Puhun aina omissa nimissäni omista tulkinnoistani ja näkemyksistäni käsin. Olen erityisen varovainen silloin, jos tiedän oman näkemykseni saattavan satuttaa jotakuta toista. Muistan olla nöyrä ja tiedostaa, että olen vain ihminen tulkitsemassa sitä, mitä Raamatun kirjoitukset merkitsevät.

 

Someturvallisuus

Sosiaalisen median kanavissa ovat voimassa samat turvallisuusohjeet kuin kaikessa muussakin toiminnassa. Huomioi erityisesti "Muistan nämä" -listan ohjeet hyvän ilmapiirin luomiseksi.

 

Turvallisesti tiloissamme

Kirkkonummen seurakuntien tavoite on pitää tilat ja toiminta turvallisina. 

  • Osallistuessasi toimintaan (esim. leirit, ruokailut), kerrothan meille asioista, jotka vaikuttavat turvallisuuteesi, kuten allergiat.
  • Sairastathan kotona. 
  • Kättelyä on hyvä välttää silloin, kun tartuntatauteja on liikkeellä.
  • Ystävälliseen tervehtimiseen ei välttämättä tarvita kosketusta.

 

 

Turvallisuus on tila, jossa on mahdollisimman vähän sellaisia tekijöitä, jotka voisivat synnyttää pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuuden tunnetta. 

Mitä teen, jos tunnen oloni turvattomaksi?

Seurakunnan työntekijät ja tilaisuuksien järjestäjät haluavat olla luomassa kaikille turvallista ympäristöä. Emme kuitenkaan varmasti aina tule huomanneeksi ja ymmärtäneeksi kaikkea. Ota rohkeasti asia puheeksi, jos tulet kohdelluksi epäasiallisesti tai huomaat jonkin korjaamista vaativan asian tai tilanteen. 

Voit antaa palautetta turvallisuuteen liittyvästä kokemuksesta myös tämän lomakkeen kautta.

Lapset maalaavat vedellä pyöreäle kartongille yhteistä maalausta.