Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta perheen tärkeimmälle paikalle, omalle kodille. Se voidaan toimittaa milloin tahansa, mutta useimmiten siinä vaiheessa, kun perhe on muuttanut uuteen kotiin. Kodin siunaaminen voidaan luontevasti liittää myös kodissa tapahtuvaan kastejuhlaan. Kodin siunaamisen kohteena ovat kodissa asuvat ihmiset ja heidän vieraansa.

Kodin siunaaminen - olohuoneessa pöytä, jossa kukkia, kynttilä ja Raamattu.

Kuka toimittaa kodin siunaamisen?

Kodin siunaamisen voi toimittaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Jos kodin siunaaminen tapahtuu kasteen yhteydessä, sen toimittaa pappi.

Kuinka kodin siunaaminen tapahtuu?

Kodin siunaaminen voi tapahtua kasteen yhteydessä tai omalla, erillisellä kaavallaan.
 
A) Kasteen yhteydessä toimitettava kodin siunaaminen voi tapahtua yksinkertaisimmillaan yhteiseen esirukoukseen liitettävällä kodinsiunaamisrukouksella:

"Tänään kiitämme sinua myös tästä kodista. Siunaa kaikkia, jotka asuvat ja vierailevat täällä. Auta perheenjäseniä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan. Siunaa tämä koti läsnäolollasi, sinä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki."

B) Toimitukselle on olemassa myös aivan oma, erillinen kaavansa, joka löytyy seuraavasta teoksesta: Kirkollisten toimitusten kirja III: Rukoushetkiä .
Alla yksi esimerkki tilaisuuden kulusta

Kodin siunaamisen kulku

1. Lauletaan alkuvirsi (esim. 471, 492)

2. Toimittaja lausuu lyhyet johdantosanat

3. Luetaan Psalmiteksti
(Psalmi 91:1-2,4,9, Psalmi 100 tai Psalmi 127:1-2)

4. Raamatunluku
(1.Moos.18:1-5; 5. Moos. 8:12–14; Joos. 24:14-15; Ap. t. 16:31; Room. 12:10-18; Fil. 4:4–7; Kol. 3:12–17; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:8–10; Ilm. 3:20; Luuk. 10:38–42; Luuk. 19:1–10; Joh. 12:1–3; Joh. 15:9–12)

5. Rukousjakso = siunaaminen ja rukous

Kodin siunaaminen on juhlahetki, johon saa osallistua koko perhe. Raamatuntekstien ja rukousten lukemista voidaan jakaa läsnäolijoiden kesken. Myös virsien ja tekstien valinta tehdään yhdessä toimittajan ja perheen kesken.
.