Erityisnuorisotyö, erkka, erityisen rakas

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, myös työmuodolla. Eräs kollega kuvasi, että erkkarilla on erityisesti aikaa just niille, joilla on jotain liikaa tai liian vähän - oli se sitten liikaa murheita, päihteitä tai muita haasteita. Toisaalta liian vähän kavereita, rahaa, tukea ja turvaa.

Toinen kollega puolestaan kuvasi, että erkkari on kuin jokapaikan takiainen; hänet löytää koululta, nuortentilasta, kadulta, somesta ja missä ikinä nuoret pyörivätkään. Tietää onnistuneensa, kun nuori toteaa "Taas sä!". Erityisnuorisotyö on myös nuorisodiakoniaa ja suunnattu juuri niille, jotka ovat vaarassa unohtua tai jäädä syrjään. Kautta historian onkin erityisnuorisotyössä myös kehitelty työmuotoja, joista aikojen saatossa on tullut tavallinen osa nuorisotyötä (erilaisista kahviloista, avoimiin oviin yms.). Joskus erkkatyö on sitä,  kun moni lähtisi poispäin, niin erkkari menee kohti.

”Kaikki vaan alko kaatuu päälle. Tiesin heti minne tulla.”

”Kukaan ei ollu koskaan ennen sanonut mulle niin, että lupaa seisoo mun rinnalla tollasissa hetkissä.”

Erityisnuorisotyössä on harvoin kyse määrästä, vaan aina ennemminkin laadusta. Tilastollisesti tämä tuo haasteita, sillä niillä tarkastellaan usein kohdattujen määriä juuri sillä ajatuksella, että mitä suurempi luku sen parempi. Erityisnuorisotyössä saatetaan kuitenkin kohdata vain kourallisia nuoria intenssiivisesti. Noiden tapaamisten merkitys nuorille voi olla äärimmäisen merkityksellinen, vaikka tilastollinen merkitys näyttäisikin pieneltä. Erityisnuorisotyö ei myöskään usein tuo rahaa sisään. Päinvastoin useissa seurakunnissa juuri erityisnuorisotyön kohdalla luovutaan niistäkin maksuista, joita muussa nuorisotyössä kerättäisiin, sillä ideana on tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia erilaisille leireille ja kokemuksiin, myös niissä ryhmissä, joissa maksullisuus voisi koitua aina esteeksi.

”Täältä mä oon saanut ekat kaverini.”

Erityisnuorisotyönohjaajan merkitys seurakunnassa on pitää huolta, että erityisnuorisotyön ote toteutuu nuorisotyössä (tämä on kuitenkin Kirkkonummella onneksi nuorisotyössä oivallettu jo lähtökohtaisesti ihanan hyvin). Erityisnuorisotyönohjaajalla on myös varata enemmän ajallisia resursseja sen toteuttamiseen. Hän toimii tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten puolestapuhujana, tukee kollegoitaan erityisnuorisotyön teemojen haasteissa ja tekee työtä siellä missä sitä sillä hetkellä eniten tarvitaan. Kutsuu mukaan niitäkin, jotka eivät kutsua muuten kuulisi ja auttaa heitäkin, jotka eivät seurakunnan puoleen osaisi itse kääntyä.

”En mä varmaan muuten olis seurakunnan juttuihin koskaan tullu.”

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan erityisnuorisotyö on tällä hetkellä pitänyt sisällään mm. yksityiskeskusteluja eri ikäisten ja eri tilanteessa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, avointen ovien toimintaa yhteistyössä kunnan kanssa, yhteistyötä (kuten tuntivierailuja, koulupäivystystä välitunneilla, retkiä ja leirikouluja) kunnan koulujen pienryhmien sekä erityiskoulun kanssa, sateenkaarityötä (kuten sateenkaari ihmisten vanhempien tukemista, sateenkaarevia nuorteniltoja, leirejä ja Pride-viikon toimintaa) yhteistyössä kunnan, muiden seurakuntien, kaupunkien ja/tai eri järjestöjen kanssa sekä tukipari-toimintaa yhteistyössä Espoon seurakuntien kanssa.

”En oo saanu sanottua tätä kellekään muulle.”

Lisäksi on kokeiltu Moottoripaja toiminnan järjestämistä Gesterbyn nuorisotilan yhteydessä. Erityisnuorisotyö järjestää myös tarvittaessa uutta toimintaa ja erilaisia tapahtumia, kuten erityisesti kehitysvammaisille nuorille suunnattua toimintaa yhteistyössä diakoniatyön kanssa tai kriiseissä reagoiminen. Yhdessä muun nuorisotyön pidetään yllä myös tekstiviestitse toimivaa lasten ja nuorten auttavaa puhelinta, Tekstaritupua, sekä pikku hiljaa yhä laajemmin myös osallistutaan Mielenterveysseuran Sekasin-chatissä päivystämiseen.

”Voidaanks jutella?”
 

Erkanpäivän terveisin,

Mio Kivelä

erityisnuorisotyönohjaaja

 

 

Kirkon erityisnuorisotyön teesit:

Lapsi ja nuori on Jumalan ja seurakunnan silmäterä, myös apua ja tukea tarvitessaan.

Lasta ja nuorta kunnioitetaan ja hänestä välitetään. Häntä autetaan pitämään toivoa yllä.

Lasta ja nuorta tuetaan ja saatetaan kohti aikuisuutta ja hyvää elämää.

Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa vahvistamiseen.

Erityisnuorisotyö on asenne ja työote, joka jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua.

Samaan aikaan se on erityistehtävä, jonka tavoite on etsiä ja tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta.

Erityisnuorisotyössä toimitaan pitkäjänteisesti ja yhteistyöhakuisesti, ansaiten lasten, nuorten ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamuksen.

 Erityisnuorisotyö kehittyy ja uudistuu reagoiden nopeasti toimintaympäristön tarpeisiin.

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyönlinjaus luettavissa tästä.