Nimikkolähetit

Kirkkonummen suomalaisella aseurakunnalla on kaksi nimikkolähettiä ja yksi nimikkolähettiperhe, joiden työtä seurakunta tukee yhdessä seurakunnan vapaaehtoisten kanssa rukouksin, yhteyksin ja taloudellisesti. Nimikkolähetit ovat Marko Hanslian, Titta Hämäläinen ja nimikkoperhe Asako, Benjamin, Helen, Aimi ja Lauri Palmu.

 

Nimikkolähetti Marko Hanslian

Hanke: Raamatunkäännöstyö pulaariksi.

Pulaar Fuuta Tooroa puhuvat fulaanit ovat pääosin Senegalin pohjoisosassa, Mauritaniassa ja Malissa Senegal-joen varrella elävä paimentolaisheimo. Tavoitteena on Vanhan testamentin kääntäminen ja koko Raamatun painattaminen pulaarin kielelle.

Käännöstyö toteutetaan ekumeenisena yhteistyönä eri kirkkokuntien, lähetysjärjestöjen ja kristillisten yhteisöjen välillä. Raamatunkäännöstyötä koordinoi Lähetysseuran työntekijä Marko Hanslian etätyönä Suomesta käsin tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Koordinaattorin työhön kuuluu vuosittain kolme 3-4 viikon työjaksoa Senegalissa käännöstyöryhmän kanssa.

Nimikkolähetti Titta Hämäläinen

Suomen Lähetysseura ja Viron evankelisluterilainen kirkko solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 1998. Ensimmäiset työntekijät lähetettiin vuonna 2003. Tällä hetkellä Viron luterilaisessa kirkossa palvelee neljä Lähetysseuran työntekijää, jotka toimivat lapsi-, nuoriso-, perhe-, musiikki- ja seurakuntatyössä. Nimikkolähetti Titta Hämäläinen on yksi neljästä työntekijästä. Työn tavoitteena on kouluttaa, varustaa ja tukea seurakuntien maallikkoja, elävöittää ja monipuolistaa seurakuntaelämää ja auttaa perheitä voimaan ja toimimaan paremmin yhdessä. Työhön liittyy myös tukeminen yhteiskunnan monikulttuuristumisen aiheuttamissa kysymyksissä. Kyse on nimenomaan yhteistyöstä Viron kirkon kanssa.

Nimikkoperhe Palmut: Lauri, Asako, Benjamin, Helen ja Aimi

 

Nimikkolähettiperhe on ollut lähetystyössä vuodesta 2005. Yhteistyökirkkona Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko.

Asako ja Lauri ovat vuodesta 2016 olleet vastuutyöntekijöinä Etelä-Nishinomiyan luterilaisessa seurakunnassa. Lauri toimii seurakunnan pastorina ja Asako lähettinä. Työnkuva on monipuolinen esim. saarnat, sakramentit, raamattupiirit, pyhäkoulu, kuoro, englannin ja suomen kielen piirit, suntion ja siivojan työt.

Etelä-Nishinomiyan seurakunta on vielä pieni, eikä pysty itse palkkaamaan työntekijöitä. Lähetin työpanos on tosi tärkeä seurakunnalle. Asako ja Lauri pyrkivät tavoittamaan mahdollisimman paljon japanilaisia, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Japanissa kristittyjä on vain alle 1% väestöstä. On aina suuri ilo, kun yksikin japanilainen saa kuulla ja kokea Jeesuksen rakkauden ja tulee Jumalan lapseksi.