Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat jo päätyneet eroon. Erotilanteessa on tärkeä pysähtyä miettimään lasten kokemusta ja asemaa, kun vanhemmat eivät enää ole parisuhteessa keskenään.

Miten elämä tulee jatkumaan lasten näkökulmasta ja mitä muutoksia lasten elämään tulee. Vanhempien pitää miettiä lasten elämään liittyvät järjestelyt uudelleen. Vanhempien on myös hyvä sopia siitä miten ja mitä lapsille kerrotaan erosta. Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joista vanhempien on hyvä sopia ja päästä yksimielisyyteen.

On tärkeää, että vanhemmat saisivat sovittua lasten asiat rakentavasti vaikka vanhempien välillä olisikin erimielisyyksiä. Sopiminen mahdollistaa ja auttaa lasten ja vanhempien erosta selviämiseen.  Perhesovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi joka on kaikkien osapuolten kannalta kuormittavaa ja vahingollista.

Sovittelu on vapaaehtoista ja perustuu vanhempien omaan haluun ja motivaatioon miettiä lastensa parasta vaikeassa tilanteessa.

Sovittelua voi käyttää eron eri vaiheissa ja vaikka vuosia eron voimaan tulon jälkeenkin, jos elämäntilanteet muuttuvat.

Mikä on sovittelijan rooli?

Sovittelijat ovat puolueettomia ammattilaisia. Sovittelijoiden tärkein tehtävä on pitää huolta, että vanhempien tekemät ratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin lapsen etua ja ovat kohtuullisia molempien vanhempien kannalta. Heidän tehtävänään ei ole ratkoa, kuka asiassa on oikeassa tai väärässä. Sovittelijat auttavat osallistujia löytämään heille itselle sopivan tavan olla vanhempia ja tehdä mahdollisimman hyvää vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä eron jälkeen.

Miten sovittelu etenee?

Sovittelu alkaa valmistelutapaamisella, jossa vanhemmille selvitetään tarkemmin, mistä sovittelussa on kyse ja käydään läpi, mistä asioista vanhemmat haluavat keskenään sopia. Tämän jälkeen sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen.

Sovittelun onnistunut lopputulos?

  •     voi vähentää vanhempien ja heidän lastensa ahdistusta
  •     voi edistää vanhempien ja heidän lastensa välisiä suhteita
  •     voi ehkäistä sekä aikuisiin että lapsiin kohdistuvan henkisen ja fyysisen väkivallan

Sovittelussa syntynyt sopimus voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona täytäntöönpanokelpoiseksi.