Hautapalveluiden tiedotteet


Kuulutukset: Hoitamattomat haudat 2022.


 


 

Merkinnät haudoilla – mitä tehdä:

Information på graven – vilka åtgärder skall göras:

Haudoille on laitettu erilaisia viestejä ja tässä vähän enemmän infoa niistä / På gravarna kan finnas olika meddelanden och här mera om deras betydelse:

HAUTAMUISTOMERKIN OIKAISUPYYNTÖ                         

Pyydämme teitä ystävällisesti hoitamaan                          

muistomerkin oikaisun                                                    

Kirkkonummen seurakuntayhtymä      

BEGÄRAN AV UPPRÄTNING AV GRAVSTEN                       

Vi ber er vänligen om att räta upp minnesmärket

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

                            

 

Tarkoittaa sitä, että hautakivenne on kallistunut tai muuten vaarallinen. Ottakaa yhteyttä kiviliikkeeseen tai vastaavaan hautakiven

suoristamiseksi.

Betyder, att er gravsten lutar eller annars bara är farlig.

Kontakta en stenfirma eller dylikt för att stabilisera gravstenen.

 
  

 

Hyvä hautaoikeudenhaltija ! 

Tämän haudan hallinta-aika päättyy xx.xx.xxxx.

 Halutessanne voitte jatkaa hallinta-aikaa ottamalla yhteyttä Kirkkonummen Seurakuntayhtymä/ hautatoimi 

 Ma-To klo 9- 15 puh : 040 585 5688 

Jos hallinta-aikaa ei jatketa, siirtyy hauta seurakuntayhtymän hallintaan.  

Ystävällisin terveisin 

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ 

Bästa gravinnehavare! 

Gravrätten för den här graven upphör den xx.xx.xxxx. 

Om ni så önskar,  kan ni förlänga gravrätten genom att ta kontakt med 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet / gravärenden  

     Må-To  kl. 9-15  tel: 040  585 5688. 

Om gravrätten inte förlängs så återgår graven till kyrkliga samfälligheten. 

Med vänlig hälsning  

KYRKSLÄTTS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

 

 

Tarkoittaa sitä, että haudan haltija tai maksaja ottaa yhteyttä lapussa olevaan numeroon. Ilmoittaa, kuka maksaa lisähallinnasta tai jos hautaoikeuden haluaa palauttaa seurakuntayhtymälle.

Betyder, att innehavaren eller betalaren ringer till numret på lappen. Meddelar, vem som betalar för gravrätten eller ifall man vill returnera gravrätten till kyrkliga samfälligheten.

Jos kysyttävää ottakaa yhteyttä/ något att fråga ta kontakt:

 

Maria Castren 040-5855688

hauta-asioiden sihteeri / sekreterare för gravärenden 5.2021