Rippikoulu 

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan. Rippikouluaikana pohditaan sekä yksin että yhdessä kysymyksiä uskosta ja elämästä.

Milloin rippikouluun?

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 80 %. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Kastettu, joka ei ole kirkon jäsen, voi halutessaan liittyä kirkkoon. Konfirmoiduksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon kuuluvat. 

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulun aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä.

Rippikoulun neljä osiota:

  1. teemapäivät 
  2. jumalanpalvelus ja nuorisotoiminta
  3. intensiivijakso (1-2 lähipäivää + leiri/päiväleiri)
  4. konfirmaatio

Rippikoululainen osallistuu seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Hän tutustuu seurakunnan työntekijöihin, ja vastaavasti työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi. Lisää tietoa rippikoulun opetuksen sisällöistä.

Kirkkonummella rippikoulun tavoitteet ovat: 

1. turvallinen ripari

2. kristinuskon perusasioiden ymmärtäminen 

3. nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi 

4. pyhän kokeminen, spiritualiteetin tukeminen 

5. kokemus seurakunnasta uskon, toivon ja rakkauden yhteisönä

 

Tietoa rippikoulun käymisestä aikuisena.