Päiväkerho on lapsen oma kerho

Päiväkerhossa tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Tutut, turvalliset ja koulutetut lastenohjaajat ovat myös vanhempien kasvatuskumppaneita. Lapsiryhmät ovat pieniä ja ohjaajalla on aikaa kohdata lapsi myös yksilöllisesti. Vuonna 2019 kaksi vuotta täyttävän lapsen voi hakea päiväkerhoon. Hakemus jää kuitenkin jonoon, jos lapsi on alle kaksi vuotias kerhon alkaessa tai ryhmä on muuten täynnä. Kun paikka vapautuu, olemme yhteydessä huoltajaan.

Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä. Päiväkerhossa lastenohjaajat rakentavat toiminnan monipuoliseksi, lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi. Päiväkerho rakentaa lapselle kokemusta seurakunnasta. Päiväkerhotoiminta noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU2017). Kristillinen arvopohja ohjaa toiminnan pedagogisia valintoja.

 

Jokaisella kerhokerralla on vapaata leikkiä ja hartaushetki. Leikissä aikuinen on läsnä ja saatavilla. Hartaudessa ihmetellään ja jutellaan yhdessä, kuunnellaan, katsellaan, rukoillaan ja lauletaan. Liikkuminen, ulkoilu,  käsillä tekeminen, taide ja ilmaisu eri muodoissaan ovat päiväkerhon arkea. Eväshetkessä syödään kotona reppuun pakatut eväät. Yhdessä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua.

Päiväkerhopaikkaa haetaan perheen jokaiselle lapselle erikseen. Päiväkerho perustetaan, mikäli ryhmään on riittävästi hakijoita. Jos päiväkerho on täynnä, voidaan tehty hakemus jättää jonoon. Päiväkerhopaikasta ilmoitetaan kotiin sähköpostilla. Päiväkerho on maksuton varhaiskasvatuspalvelu eikä siihen osallistuminen vaikuta Kelan maksamaan hoitotukeen. Perheelle maksettava yksityisen kotihoidon tuki ei vaikuta kerhopaikan saamiseen.

Jatkuva haku syksyn vapaille kerhopaikoille on nyt auki.

Syksyn päiväkerhot kokoontuvat aamupäivisin kaksi kertaa viikossa ja kestävät 3 h. Kerholaisten kohdalla on mahdollisuus osallistua kerhoon joustavasti lapsen jaksaminen huomioiden.

Juhannuksen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään 13.8. alkaen. Paikkapäätös ilmoitetaan kotiin sähköpostilla.

 

Päiväkerhopaikkahakemus syksyn 2019 kerhoihin.

 

Syksyn 2019 päiväkerhot: 

Laajakallio

  • 2-5-vuotiaiden ryhmä tiistaisin ja perjantaisin klo 8.30-11.30

Papinniitty

  • 2-5-vuotiaiden ryhmä maanantaisin ja torstaisin klo 8,30-11.30

Masala

  • 2-5-vuotiaiden ryhmä tiistaisin ja perjantaisin klo 8.30-11.30

Veikkola

  • 2-5-vuotiaiden ryhmä maanantaisi ja torstaisin klo 8.30-11.30

Päiväkerhot ovat maksuttomia.

Mikäli perheenne suunnitelmat muuttuvat, eikä lapsi tarvitse enää päiväkerhopaikkaa, peruutetaan kerhopaikka sähköisesti alla olevalla lomakkeella:

Päiväkerhopaikan peruuttaminen

 

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste

 

Lapsi pöydän ääressä, kädet yhdessä huovuttamassa villaa, taustalla muita lapsia
Yhdessä (Kuva Sanna Krook)
Lapsia pöydän ääressä kädet ristissä.
Eväshetken hiljentyminen (Kuva Sanna Krook)
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

Varhaiskasvatuspalvelut

lastenohjaaja Masala, Veikkola

Päiväkerhot 2-3 vuotiaat ja kaakaokerhot. Masala ja Veikkola.

varhaiskasvatuksen ohjaaja (virkavapaalla)

Päiväkerhot, pyhäkoulut

lastenohjaaja Masala, Veikkola

Päiväkerhot 4-5 vuotiaat, kaakaokerhot. Masala ja Veikkola