Mitä on rakkaus?

Saarna Veikkolan seurakuntakodilla su 20.10.2019

Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Kirkkokäsikirja, 19. sunnuntai helluntaista

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt. 22: 34-40

Mitä rakkaus on?

Kun aloin valmistella saarnaa, päässäni alkoi takoa kysymys: Mitä rakkaus oikein on? Tunnetta? Tahtoa? Tekoja? Miten ihmiset ymmärtävät rakkauden? 

Päätin tehdä rakkauskyselyn. Tein sähköisen kyselylomakkeen, jonka jaoin sosiaalisessa mediassa: seurakunnan facebooksivustolla ja omalla henkilökohtaisella sivulla. Kyse oli siis täysin epätieteellisestä tutkimuksesta, mutta vastaajina olivat ihan tavalliset ihmiset, sellaiset kuin ehkä sinä tai minä, tai naapuri, työkaveri - mistä sen tietää. Kysely tehtiin nimettömänä.

Kysymyksiä oli muutama: Mitä rakkaus on sinun mielestäsi? Koetko, että sinua rakastetaan? Miltä rakkaus tuntuu? tai Miltä tuntuu, kun ei rakasteta? Ja mitä muuta haluaisin kertoa rakkaudesta? Punainen sydän valkoisella pohjalla.

Olin yllättynyt, sillä vastauksia tuli kymmenittäin. Osa oli vastannut muutamalla sanalla, osa vastauksista oli pitkiä monen virkkeen pohdintoja. Vastauksissa oli pohdittu rakkautta monelta kantilta. Rakkauden muotoja on erilaisia: vanhemman rakkaus lapseen, ystävien välinen rakkaus, puolisoiden intohimoinen rakkaus, Jumalan uhrautuva rakkaus Jeesuksessa. En ollut kysynyt kyselylomakkeesta mitään uskonnollista, enkä kysynyt mitään Jumalasta, se vain tuli ilmi.

Vastauksissa tuli monipuolinen kuva rakkaudesta. Ehkä ylivoimaisesti eniten rakkautta kuvattiin olotilana, jossa on hyvä olla. Ei ole pelkoa, vaan voi olla levollisesti, luottavaisesti ja turvallisesti hyväksyttynä, juuri sellaisena omana itsenään kuin on. Kokemus siitä, että minä riitän. Rakkaus on elämän voima. Ilman rakkautta tuntuu juurettomalta, irralliselta, yksinäiseltä, epävarmalta.

Ei tarvinnut olla kummoinenkaan tutkija, kun nopeasti tajusi, että rakkaus on tärkeintä ja suurinta elämässä. Rakkauskyselyn perusteella rakkaus on siis jotain kaikinpuolin hyvää.

Peilataanpa näitä vastauksia nyt päivän Raamatun teksteihin. Raamatussa puhutaan paljon rakkaudesta. Mutta sitten Jeesus käskee rakastamaan. Voiko rakkautta pakottaa tai käskeä? Onko se enää rakkautta, jos se on pakotettua?

Matteuksen evankeliumin tekstikohdassa Jeesus niputti hyvän elämän pelisäännöt eli 10 käskyä yhdeksi käskyksi eli rakkauden kaksoiskäskyksi. Rakkauden kaksoiskäskyssä meille tarjoillaan resepti siihen, että meillä kaikilla olisi tässä maailmassa hyvä olla itsemme ja toistemme kanssa.

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.”

Ajattelepa vastasyntynyttä lasta. Vauva on täysin riippuvainen vanhemmastaan, vauva on läsnä joka solullaan ja kertoo äänekkäästi, jos tarvitsee jotain ja hakee yhteyttä vanhempaan. Nauttii huolenpidosta ja tarvitsee sitä selvitäkseen maailmassa. Joka solullaan vauva takertuu kiinni huolenpitoon eli rakkauteen.

Miten me olemme Jumalan edessä? Joka solullako?

Jos rakastamme Jumalaa kokonaisina, ilman kulisseja – olemme Hänen edessään aika paljaina, haavoittuvaisia. Mitä tahansa voi tapahtua silloin! Tarvitseeko siinä pelätä? Rankaiseeko Jumala? Kelpaanko minä? Olenko Jumalan rakkauden arvoinen?

Kysymys on tärkeä – se on elämän ja kuoleman kysymys. Jumala on kyllä olemassa ja pärjää ilman meidän rakkauttamme, mutta pärjäämmekö me ilman rakkautta?

Usein me ihmiset takerrumme toisarvoisiin asioihin, omaan menestykseen, saavutuksiin, suorituksiin, omiin ansioihin. Mitä, jos niitä ei ole, niitä ei tule tai niistä joutuu luopumaan? Silloin olemme paljaina ja haavoittuvaisina. Silloin olemme armon äärellä.

Rakastaa Jumalaa yli kaiken – on täydellistä luottamusta, se on heittäytymistä Jumalan armon ja rakkauden varaan, kävi miten kävi, koska mitään muutakaan vaihtoehtoa ei ole.

Olemme kuin vastasyntyneitä vauvoja, ei ole mitään muuta turvaa, mitään muuta huolenpitoa, mitään muuta kestävää, lopullista turvaa, mitään muuta rakkauden lähdettä, kuin Jumala.

Kysyn taas: Oletko sinä Jumalan rakkauden arvoinen?

Suurin osa rakkauskyselyyn vastanneista koki, että on rakastettu. Niille, jotka eivät koe olevansa rakastettuja haluaisin sanoa: "Sinä olet arvokas! Jumalan rakkaus kannattelee sinua. Sinä olet arvokas."

Näin sanoo Herra: "Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.» Jesaja 43:1, 54:10

Sinä olet Jumalan rakkauden arvoinen!

Rakkauden kaksoiskäsky kertoo meille hyvän elämän reseptin. Reseptiin kuuluu myös, että Jumalan varastossa on aina rakkautta. Sylintäydeltä ja kukkuroittain. Käskyn toinen osa kääntää katseen toiseen ihmiseen: “Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Rakkauden kaksoiskäskyn toinen osa on tekoja ja toimintaa. Tiedontasolla ymmärrämme toki rakkauden tekojen tärkeyden. Ongelmana on vain se, että joskus on niin vaikeaa rakastaa. Ainakin hankalia ihmisiä, tai aina vaan ei jaksa rakastaa edes läheisiä ihmisiä. Rakkauden vaatimus kuluttaa meitä.

Jumalan ylenpalttinen rakkaus meihin valuu kauttamme lapsiin, puolisoon, ystäviin, yhteisöön, lähimmäisiin, muukalaisiin, toisiin, niihin omituisiin ja erilaisiin, vihamiehiinkin.

Rakastaminen ei ole aina helppoa, ei todellakaan. Polkupyörällä ajoa, sukan kutomista ja kalastusta voi harjoitella. Rakkauttakin voi harjoitella ja harjaantua ja edetä pienin askelin. Ensimmäinen askel voisi olla...

….Puhun itselleni arvostavasti, … sitten katson kumppania kauniisti, jutustelen lapselle lempeästi, ajattelen myönteisesti naapurista, suhtaudun myötätunnolla muukalaiseen, kiitän Jumalaa siitä, että olen elossa ja kykenen ajattelemaan muidenkin ihmisten hyvinvointia.

Ja katso, olemme jo pitkällä rakkauden reseptin leipomisohjeissa. Rakkauden ei tarvitse olla juhlaa, se voi olla ihan tavallista arkirakkautta. Kuten kyselyssä tuli ilmi: lempeyttä, hyväksyvyyttä ja turvallisuutta.

Lyhyesti siis rakkauden kaksoiskäskyn selitys. Luota Jumalan rakkauteen, sinun ei tarvitse pelätä. Jumala rakastaa. Antaudu rakkaudelle ja antaudu rakastamaan. Se on kaunista, se on hyvää ja se on oikein. Älä lannistu, jos ei heti suju. Rakkauden kaksoiskäskyssä on myös lukuohje Raamattuun, lue sitä rakkauden läpi. Usko, toivo, rakkaus – suurin niistä on rakkaus.

Johanna Tilus

pastori, tiedottaja