Kirkkoherran valinta on pitkä prosessi

Seurakunnan johtajan eli kirkkoherran valinta poikkeaa monista muista rekrytoinneista. Kun edellinen kirkkoherra ilmoittaa irtisanoutuvansa esimerkiksi eläköitymisen johdosta, voi kestää noin vuosi ennen kuin uusi kirkkoherra aloittaa virassaan. Kirkkoherrojen ja kappalaisten rekrytointiprosessissa on kaksi toimijaa – paikallinen seurakuntaneuvosto tai kirkkovaltuusto ja hiippakunnan tuomiokapituli. Molemmilla toimijoilla on oma tärkeä tehtävänsä ja käsittely eri toimielimissä vie aikaa.

Prosessi alkoi Kirkkonummella alkuvuodesta 2021

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan edellinen kirkkoherra Hannu Suni ilmoitti alkuvuodesta jäävänsä eläkkeelle elokuun lopussa.

Tämän tiedon saatuaan seurakunnan luottamuselin seurakuntaneuvosto asetti valmistelutyöryhmän valmistelemaan vaalia, sillä kirkkoherra valitaan vaaleilla. Ensimmäinen päätettävä asia oli vaalitapa.

Luottamushenkilöiden tehtävä on tärkeä. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Johanna Lumijärvi kertoo luottamushenkilöiden roolista: ”Seurakuntaneuvosto punnitsee tarkkaan ja päättää, halutaanko suora kansanvaali vai ns. välillinen vaali, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran auki ja samalla tekemään lopullisen päätöksen vaalitavasta. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto lähettää tuomiokapitulille tiedoksi laatimansa luettelon kyseisen seurakunnan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista. Jo tässä valmisteluvaiheessa siis luottamushenkilöiden rooli on keskeinen.”

Tuomiokapitulilla on oma tehtävänsä – kevät 2021

Tässä vaiheessa rekrytointiprosessiin astuu mukaan toinen organisaatio eli Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Tuomiokapituli julisti keväällä 2021 kirkkoherran viran avoimeksi. Kirkkoherran vaali olisi välillinen vaali ja kirkkoherran viran vaatimuksissa oli erityisiä tarpeita, juuri Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavaa osaamista ja kokemusta muun muassa henkilöstö- ja strategiajohtamisesta. Samalla tuomiokapituli asetti vaaliprosessiin vaalin valmistelijan.

Vaalin valmistelija, lääninrovasti Kalervo Salo kertoo omasta roolistaan: ”Vaalin valmistelijan tehtävänä on toimia prosessissa tukihenkilönä. Usein kirkkoherran vaalissa on kyseessä tilanne, jossa edellinen kirkkoherra ei enää prosessiin osallistu. Siten tuomiokapitulin nimeämän vaalin valmistelijan tehtävänä on huolehtia prosessin lainmukaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Vaalin valmistelija pyrkii varmistamaan sen, että päättäjät saavat prosessin aikana riittävästi tietoa voidakseen tehdä valintapäätöksen. Tavoitteena on valita hakijoista paras kirkkoherran tehtävään.”

Hakuajan päätyttyä selvisi, että kirkkoherran virkaa oli hakenut kuusi hakijaa. Rekrytointiprosessin ”pallo” oli edelleen tuomiokapitulissa, sillä se haastatteli kaikki kuusi ehdokasta ja asetti ehdokkaat hakemusten ja haastattelujen perusteella paremmuusjärjestykseen. Välillisessä vaalissa on mahdollisuus erilaisiin rekrytointiprosessia tukeviin haastatteluihin, henkilöarviointeihin ja soveltuvuustutkimukseen.

Vaalia valmistellaan taas Kirkkonummella kesällä 2021

Toukokuun lopussa paikallinen seurakuntaneuvosto sai tuomiokapitulilta lausunnon ja kaikkien hakijoiden hakemukset. Luottamuksellista aineistoa oli aikamoinen nippu. Seurakuntaneuvosto tutustui aineistoon ja päätti kutsua kolme kärkihakijaa haastatteluun sekä julkaista heistä julkiset esittelyt, kuten vaalivideot.

Kesän aikana julkaistiin hakijoiden esittelyt ja tarkoitus oli, että vaalipaneeli olisi ollut juuri ennen seurakuntaneuvoston haastattelua. Jännittäviä käänteitä riitti, sillä elokuun aikana kolmesta kärkihakijasta kaksi ilmoitti, etteivät ole enää käytettävissä kirkkoherran virkaan.

Luottamushenkilöiden rooli korostui taas kerran. Tämä näkyi seurakuntaneuvoston kokouksessa syyskuussa. Johanna Lumijärvi kuvailee tilannetta: ”Varsinaisessa vaalissa toimin puheenjohtajana ja vaalin toimitsijana yhdessä sihteerinä toimineen Johanna Tiluksen kanssa. Kokoukseen tullessa ei ollut varmaa, tapahtuuko vaali jo tuossa kokouksessa vai tuleeko prosessiin muita vaiheita. Koska kaksi hakijaa kolmesta ns. jatkoon valitusta oli vetänyt hakemuksensa pois, meillä oli jäljellä vain yksi haastateltu hakija. Seurakuntaneuvosto ei päättänyt kutsua muita hakijoita haastatteluun vaan vaali käytiin ja pastori Anna-Maija Kuutti-Manninen omasta seurakunnastamme tuli valituksi.”

Rekrytointiprosessin jatko siirtyy tuomiokapitulille

Kirkkoherran vaalin jälkeenkin rekrytointiprosessi on vielä kesken. Tuomiokapituli tulee antamaan myöhemmin syksyllä omassa kokouksessaan viranhoitomääräyksen, josta selviää, milloin uusi kirkkoherra virallisesti aloittaa. Viranhoitomääräys voidaan antaa vasta valitusajan jälkeen.

Tätä kirjoittaessa odottelemme valitusajan päättymistä ja sen jälkeen tuomiokapitulin viranhoitomääräystä. Odotellessa on hyvä tutustua tulevaan kirkkoherraamme, pastori Anna-Maija Kuutti-Manniseen.

Uusi kirkkoherra on asunut jo pitkään Kirkkonummella

Anna-Maija kertoo taustastaan: ”Olen asunut Kirkkonummella lähes 30 vuoden ajan. Näinä vuosikymmeninä moni kirkkonummelainen on tullut tutuksi esimerkiksi lasten ja nuorten koulu- ja harrastuskuvioissa, jumppasaleilla sekä myös seurakunnassa. Viimeisen seitsemän vuoden aikana olen saanut palvella kirkkonummelaisia pappina, kulkea rinnalla elämän kaaren eri vaiheissa ja käänteissä, ilon ja surun hetkissä. Seurakunnan työyhteisössä olen viime vuosina työskennellyt myös esimies- ja hallinnollisissa tehtävissä.”

Kirkkoherran tehtävässä tarvittavaa johtamiskokemusta Anna-Maijalla on myös yksityiseltä sektorilta: ”Olen ennen pappeutta ollut yli 20 vuotta yritysmaailmassa, henkilöstötoiminnon esimies- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Aikaisemmalta koulutustaustaltani olen erityisesti henkilöstöjohtamiseen suuntautunut ekonomi.”

Anna-Maijan terveiset kirkkonummelaisille: ”Lähden kiitollisena ja nöyrin mielin uuteen palvelutehtävään rakkaan kotiseurakuntani kirkkoherrana. Haluan jatkaa yhdessä seurakuntalaisten, työyhteisömme ja luottamushenkilöiden kanssa sitä työtä, jossa jokainen voi kokea olevansa lämpimästi tervetullut seurakunnan yhteisöön, armollisen ja rakastavan Jumalan yhteyteen.”

Jos Luoja suo, niin Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka toimittaa uuden kirkkoherran virkaanasettamisen sunnuntaina 16.1.2022 Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkossa.

Teksti: Kirkkonummen suomalainen seurakunta/Johanna Tilus. Teksti on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 23.9.2021.

Jälkilisäys 6.10. Kirkkoherran vaaliin on pyydetty oikaisua.