Muistomerkkiohjeistus

Seurakuntayhtymä laittaa haudalle merkin jossa vainajan tiedot juuri ennen hautausta

Omaiset voivat hankkia haudalle pysyvämmän hautamuistomerkin. Hankinnalla ei ole kiire eikä se ole pakollista. 

Hautamuistomerkin tulee olla seurakuntayhtymän antamien ohjeiden mukainen.  Muistomerkkien hyväksyttävät koot ilmenevät alla olevasta taulukosta.  Ennen muistomerkin hankintaa siitä tehdyt piirustukset mittoineen toimitetaan hyväksyttäväksi seurakuntapuutarhurille sähköpostilla kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi .   Muistomerkkiin voi kaiverruttaa tekstiä ja  kiinnittää ristejä, lintuja ym. hautausmaalle sopivia symboleja. Hautamuistomerkkejä voi asettaa hautausmaille 1.6. - 31.10. virka-aikana.

Hautaoikeuden haltija on vastuussa hautamuistomerkin kunnosta. Routiva maa ja puiden juuret saattavat liikuttaa hautakiveä. Hautakiven asento on syytä tarkistaa vähintään kerran vuodessa.

Haudoilta, jotka siirtyvät takaisin seurakuntayhtymän hallintaan,  seurakuntayhtymä poistaa muistomerkit, kun siirtyminen on tapahtunut ja kuulutusmenettely toteutettu.

HAUTAMUISTOMERKKIEN KOOT

Rajakumpu osastot 1-5,7,8-9, 11-18      
arkkupaikka hauta 1 x 2m hauta 2 x 2m  
korkeus max 90 cm max 90 cm  
leveys max 80 cm

max 160 cm

 

 
       

uurnapaikka alue 6 ja 10

 

seisova kivi makaava kivi, vino yläp.
korkeus 60-80 cm 40 cm  
leveys 45-55 cm 50 cm  
       
Haapajärvi      
arkkupaikka hauta 1 x 2m hauta 2 x 2m  
korkeus max 90 cm max 90 cm  
leveys max 80 cm max 160 cm  
       

uurnapaikka

alue H ja Hb

seisova kivi makaava kivi, vino yläp.
korkeus 50-60 cm 60 cm  
leveys 40-50 cm 60 cm  
       
Pyhän Mikaelin uurnalehto    
uurnapaikka kivi laatta  
korkeus max 60 cm max 40 cm  
leveys max 40 cm max 50 cm  
paksuus 10-15 cm    

 

Pyhän Mikaelin uurnalehtoon voi ostaa seurakuntayhtymän valmiiksi hankkiman muistomerkin omakustannushintaan. Haudalle saa myös  hankkia muistomerkin muualta, mutta se on ennen asentamista hyväksytettävä seurakuntapuutarhurilla sähköpostilla kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi .

Muistolehdoissa ja sirottelualueilla on graniittipaadet, joihin omaiset voivat kiinnittää tai kiinnityttää  alueille haudattujen metalliset nimilaatat.  Laatan koko 7 x 13 cm. 

Ohjeita hautamuistomerkin turvalliseen asentamiseen

Siihen, miten hyvin hautamuistomerkki pysyy vuosien kuluessa asennossaan, vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • maaperän kantavuus ja routivuus
 • vuoden sateisuus ja maaperän vettyminen
 • haudan tiivistyminen ajan kuluessa
 • puiden juurien kasvu hautamuistomerkin alle

Erityisen tärkeää on huolellisen perustuksen tekeminen hautamuistomerkin asennusvaiheessa ja se, että hautakivi asennetaan pohjakiven päälle ja kiinnitetään teräksisin tukitapein.   

Pohjakivi

Muistomerkin pohjakiveä ei missään tapauksessa saa asentaa suoraan hautahiekan tai mullan päälle. Tällöin maa on liian pehmeää kantaakseen raskaan kiven painoa ja kivi tulee varmuudella kallistumaan muutaman vuoden kuluessa maaperän routimisen ja tiivistymisen vuoksi.

Pohjakivelle tehdään asennuskerros

 • pohjakivelle tarkoitetulta alalta kaivetaan riittävästi maata pois.
 • maapohja tiivistetään ja tasataan - pohjamaahan ei saa jäädä kuoppia.
 • alimmaksi kerrokseksi laitetaan kivimursketta (0-16) n. 20 cm kerros, tasataan ja tiivistetään.
 • välittömästi pohjakiven alle tulee kerros kivituhkaa.

Pohjakiven asentaminen asennuskerrokseen

 • pohjakivi asennetaan asennuskerrokseen siten, että siitä jää muutama senttimetri maapinnan yläpuolelle
 • pohjakivi on helppo asentaa asennuskerrokseen ja suoristaa kivituhkan ja vesivaa'an avulla.

Pohjakiven päälle asennetaan hautakivi

 • pohjakivi ja hautakivi yhdistetään toisiinsa teräksisellä tukitapilla
 • isossa hautakivessä tukitappeja voi olla useita
 • tukitapin tarkoitus on estää kiveä liikkumasta paikoiltaan.
 • teräksisen tukitapin pitää ulottua kiven sisään vähintään 10 cm.  

Teräksiset tukitapit ovat pakollisia uusia kiviä asennettaessa.