Muistomerkkiohjeistus

Omaiset vastaavat hautamuistomerkin hankinnasta ja haudalle asettamisesta.

Hautamuistomerkin hankinnalla haudalle ei ole kiire eikä muistomerkin hankkiminen ole pakollista. Hautauksen jälkeen seurakuntayhtymä asettaa haudalle väliaikaisesti ristin, joka poistetaan haudalta viimeistään vuoden kuluttua hautauksesta .

Muistotekstin kaiverruttaminen hautamuistomerkkiin kuuluu omaisille. Hautamuistomerkkiin saa kiinnittää ristejä, lintuja ym. hautausmaalle sopivia symboleja. 

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen.  Ennen muistomerkin hankintaa siitä tehdyt piirustukset mittoineen toimitetaan hyväksyttäväksi seurakuntapuutarhurille.   

Hautamuistomerkkejä voi asettaa hautausmaille 1.6. - 31.10. virka-aikana.

Hautaoikeuden haltija on vastuussa hautamuistomerkin kunnosta. Routiva maa ja puiden juuret saattavat liikuttaa hautakiveä. Hautakiven asento olisi tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Seurakuntayhtymä poistaa kuulutusmenettelyn jälkeen hallintaansa siirtyneeltä haudalta muistomerkin, ellei hautaoikeuden haltija ole säädetyssä ajassa sitä tehnyt.

HAUTAMUISTOMERKKIEN KOOT

 

Rajakumpu ja Haapajärvi            

             arkkupaikan kivi        korkeus max 90 cm

                                                  leveys max 80 cm

             uurnapaikan kivi       korkeus 60 - 80 cm

                                                  leveys 45 - 55 cm

 

Pyhän Mikaelin uurnalehto          

             kivi                               korkeus max 60 cm

                                                  leveys max 40 cm

                                                  paksuus 10 - 15 cm

             laatta                           korkeus max 40 cm

                                                  leveys max 50 cm

             risti                              korkeus max 70 cm 

 

Seurakuntayhtymä on hankkinut valmiiksi osan Pyhän Mikaelin uurnalehdon muistomerkeistä ja niitä myydään omakustannushintaan. Haudalle saa myös vapaasti hankkia muistomerkin, mutta se on ennen asentamista hyväksytettävä seurakuntapuutarhurilla.

Uurnalehdon muistolehtoihin ja sirottelualueelle haudattujen messinkiset nimilaatat kiinnitetään omaisten toimesta osastoille graniittipaasiin. Laatan koko 7 x 13 cm. 

Ohjeita hautamuistomerkin turvalliseen asentamiseen omatoimisille asentajille ja kiviliikkeille

Siihen, miten hyvin hautamuistomerkki pysyy vuosien kuluessa asennossaan, vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

                    - maaperän kantavuus ja routivuus

                    - vuoden sateisuus ja maaperän vettyminen

                    - haudan tiivistyminen ajan kuluessa

                    - puiden juurien kasvu hautamuistomerkin alle

 

Erityisen tärkeää on huolellisen perustuksen tekeminen hautamuistomerkin asennusvaiheessa ja se että hautakivi asennetaan pohjakiven päälle ja kiinnitetään teräksisin tukitapein.   

Pohjakivi

Muistomerkin pohjakiveä ei missään tapauksessa saa asentaa suoraan hautahiekan tai mullan päälle. Tällöin maa on liian pehmeää kantaakseen raskaan kiven painoa ja kivi tulee varmuudella kallistumaan muutaman vuoden kuluessa maaperän routimisen ja tiivistymisen vuoksi.

 

Pohjakivelle tehdään asennuskerros

                     - pohjakivelle tarkoitetulta alalta kaivetaan riittävästi maata pois.

                     - maapohja tiivistetään ja tasataan - pohjamaahan ei saa jäädä kuoppia.

                     - alimmaksi kerrokseksi laitetaan kivimursketta (0-16) n. 20 cm kerros,

                       tasataan ja tiivistetään.

                     -välittömästi pohjakiven alle tulee kerros kivituhkaa.

 

Pohjakiven asentaminen asennuskerrokseen

                     - pohjakivi asennetaan asennuskerrokseen siten,

                       että siitä jää muutama senttimetri maapinnan yläpuolelle. 

                     - pohjakivi on helppo asentaa asennuskerrokseen

                       ja suoristaa kivituhkan ja vatupassin avulla.

 

Pohjakiven päälle asennetaan hautakivi

                     - pohjakivi ja hautakivi yhdistetään toisiinsa teräksisellä tukitapilla.

                     - isossa hautakivessä tukitappeja voi olla useita.

                     - tukitapin tarkoitus on estää kiveä liikkumasta paikoiltaan.

                     - teräksisen tukitapin pitää ulottua kiven sisään vähintään 10 cm.  

 

Teräksiset tukitapit ovat pakollisia uusia kiviä asennettaessa - vanhojen kivien osalta pakollisuutta ei ole.  

Seurakuntapuutarhuri, Kirkkonummen seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut