Häät

"Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.Sen hehku on tulen hehkua,sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan." (Laulujen laulu 8:6–7)

Onnea ja iloa sekä Jumalan siunausta yhteiselle elämälle, kun haluatte sanoa  - Tahdon!

Naimisiin voi mennä joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Avioliittoon vihkimisessä pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on yhtä aikaa pyhä toimitus ja oikeudellinen tapahtuma. 

Vihkiminen toimitetaan kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Kirkon ja hääpaikan varauksissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos suunnittelee häitä kesäksi.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää varsin yksinkertaisestikin.  Riittää, että paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa. 

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu miehen ja naisen avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon.  

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. 

Rukoushetki avioliiton puolesta

Silloin, kun avioliiton solmineet ovat samaa sukupuolta, heidän kanssaan voidaan järjestää rukoushetki kirkossa, muussa seurakunnan tilassa tai muualla sopivassa paikassa.

Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinta tehdään morsiamen tai sulhasen seurakunnan seurakuntatoimistossa, maistraatissa tai verkossa. Esteet kuitenkin tutkii nykyisin Espoon aluekeskusrekisteri. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta, ja se on haettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Netissä tehtäessä esteidentutkinta, Espoosta lähetetään todistus kihlaparille postitse kotiin tai turvasähköpostilla annettuun sähköpostiosoitteeseen ja tämä todistus annetaan vihkivälle papille vihkiharjoituksessa. Samassa yhteydessä voi pyytää kuulutuksia eli naimisiin aikovan parin nimien lukemista kirkossa.

Lue lisää esteiden tutkinnasta.

Keskustelu papin kanssa

Vihkipapin saa kotiseurakunnasta, mutta vihkijäksi voi pyytää myös muuten tuttua pappia.

Vihkipappi ottaa yhteyttä pariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä ja sopii ajan vihkikeskustelua ja mahdollisesti kirkossa tapahtuvaa vihkiharjoitusta varten. Vihkikeskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista on hyvä sopia suoraan kanttorin kanssa.

Naimisiin Kirkkonummella

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko Kirkkonummen keskustassa ja Haapajärven kirkko Pohjois-Kirkkonummella Veikkolassa ovat suosittuja vihkikirkkoja. Myös Masalan kirkko on käytettävissä vihkimisiä varten.  Kirkon varausta varten ota yhteys seurakuntatoimistoon.

Kirkollinen vihkiminen ei maksa mitään - oman seurakunnan jäseneltä ei peritä vuokraa kirkosta ja pappi on ilmainen.

Jos kirkko tuntuu liian isolta, voi vihkimisen järjestää seurakuntatalossa keskustassa tai Veikkolassa. Vihkiä voidaan toki myös muussa vihkiparin toivomassa paikassa. 

Hääjuhlat 

Seurakunnan tiloja voi vuokrata myös hääjuhlia varten.

Kun haluat järjestää häät tai avioliiton siunaamisen Kirkkonummella, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon nykyinen nimi seurakuntatoimisto.

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin