Syrjinnästä vapaa seurakunta

Kirkkonummen suomalainen seurakunta on sitoutunut toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta ja ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti.

 

Kirkkonummen seurakuntayhtymä liittyi Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan keväällä 2022 

Julistautuessaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi seurakunnat sitoutuvat toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta ja ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti. Seurakuntayhtymän tiloissa ja seurakuntien verkkosivuilla näkyvät Syrjinnästä vapaa alue -merkit toukokuusta 2022 lähtien. Merkki kertoo, että organisaatiossa halutaan toimia yhdenvertaisuuden puolesta syrjintää vastaan.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja toimii lähtölaukauksena seurakuntien kehittämistyölle kohti kulttuuria, jossa jokainen seurakuntalainen, työntekijä, työnhakija tai muuten toiminnassa mukana oleva kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa, ja erilaista osaamista käytetään yhteisössä voimavarana.

Syrjintää vastaan toimiminen perustuu yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvolakiin:

  1. Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa myös seurakuntia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Laki kieltää välittömän ja välillisen (epäsuoran) syrjinnän iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
  2. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Seurakuntien ja yhtymän henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä koulutetaan yhdenvertaisuudesta ja syrjintään puuttumisesta vuoden 2022 aikana.

 

Ilmoita havaintosi tai kokemuksesi kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä Kirkkonummen seurakuntien tiloissa, toiminnassa tai sosiaalisessa mediassa tällä lomakkeella. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palautelomakkeen vastaanottaa seurakunnan kirkkoherra.

Syrjinnästä vapaa alue -merkki