Talous

Kirkkonummen seurakuntayhtymä muodostaa  seurakuntatalouden, jonka tulot muodostuvat pääasiassa seurakuntien jäsenten maksamasta kirkollisverosta sekä valtionavustuksesta, jota maksetaan seurakuntayhtymän hoitamista yhteiskunnallisista tehtävistä. Lisäksi tuloja saadaan toimintamaksuista sekä vuokra- ja sijoitustuotoista.

Yhteiskunnallisista tehtävistä säädetään laissa. Yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestörekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. 

Seurakuntatalouden varoja saa käyttää ainoastaan seurakuntien toiminnan ja seurakuntayhtymän yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseen.

Tutustu seurakuntayhtymän talousarvioon 2024, sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan 2025-2026 (PDF)

Tutustu seurakuntayhtymän tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 2022 (PDF)