Vuorovaikutuksen kirkko - kirkkotila muuttuvan keskuksen ytimessä

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon ensimmäiset osat on rakennettu viimeistään 1500-luvulla. Vuosisatojen aikana kirkkoa on laajennettu ja välillä tyhjennettykin, kun kirkkorakennus jäi Neuvostoliiton hallintaan Porkkalan vuokra-alueen sisälle vuosiksi 1944-56. Millainen on kirkko tulevaisuudessa?

Porkkalan vuokrakauden (1944-1956) jälkeen kirkon sisätila uudistettiin kokonaan 1950-luvun ihanteiden mukaisesti peruskorjauksessa, joka valmistui vuonna 1959. Arkkitehtinä oli Olof Hansson. Vuosien kuluessa kirkossa on todettu lukuisia toiminnallisia haKirkon sisätila vuodelta 1924.asteita ja kunnostustarpeita. Merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole tehty yli kahteenkymmeneen vuoteen.

Ovet auki tulevaisuudessa?

Kirkkonummen seurakunnissa on jo hyvän aikaa toivottu, että Pyhän Mikaelin kirkon ovet voisivat olla enemmän auki, ja että kirkossa olisi helpompi järjestää monenlaisia tilaisuuksia. Toisaalta kirkon tekniset järjestelmät alkavat olla vanhentuneita, ja erilaisia ylläpitokorjauksia pitäisi tehdä. Muun muassa esteettömyyskysymykset ovat edelleen ratkaisematta.

Kirkkotilan muuttaminen on mittava prosessi, koska Kirkkonummen kirkko on kirkkolailla suojeltu. Suojelu käsittää myös kiinteän sisustuksen, maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin. Lisäksi kirkon välitön ympäristö on suojeltu alueella sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten vuoksi. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee kirkollisen rakennuksen ulko- tai sisäasun olennaista muutosta, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:2). Museovirasto antaa lausuntonsa asiasta ennen kirkkohallituksen päätöstä. Kirkkonummen kirkosta on tehty lausuntoa varten tarvittava rakennushistoriaselvitys

Kirkkotila uudistuu

Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi selvitti sekä työalojen toiminnallisia tarpeita että kirkkorakennuksen tarvitsemia korjauksia. Niiden pohjalta tilattiin Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:ltä idealuonnos kirkon sisätilan uudistamisesta, jota esiteltiin seurakuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille syksyn 2019 aikana. Yleisölle luonnos esiteltiin 20.11.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa kerrottiin myös kirkon pitkästä ja monivaiheisesta historiasta. Osallistujat saivat kertoa oman näkemyksensä ja kokemuksensa kirkosta yleisökeskustelussa sekä kyselylomakkeella.

Toiminnallisten muutostarpeiden taustalla on iso, vuorovaikutuksen merkitystä korostava muutos luterilaisen kirkon sisällä. Kantavana teemana kaikissa muutostoiveissa on myös tilojen monikäyttöisyys ja soveltuminen erilaisten tilanteiden tarpeisiin.