Seurakuntayhtymän talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii tehtävistä, jotka koskevat seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken, kirkon keskus- ja eläkerahastomaksuja, talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, sijoituksia, vakuutuksia, investointeja, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii myös henkilöstöasioista, jotka koskevat palkan ja työantantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa, nimikirjanpitoa, luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Edelleen talous- ja hallintopalvelut huolehtii yleishallinnosta, mm. yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista, seurakuntayhtymän kirjaamosta, arkistosta ja postinkäsittelystä.