Hautaoikeus ja hallintaoikeus

Jokaisella suomalaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän ylläpitämälle hautausmaalle. Kirkkonummelaiset voidaan haudata Kirkkonummelle joko siellä ennestään suvun hallussa olevaan tai uuteen hautapaikkaan.

Ulkokuntalainen voidaan haudata Kirkkonummelle, jos vainajalla on hautaoikeus johonkin Kirkkonummella ennestään olevaan hautaan. Hautaoikeus on hautaan ensiksi haudatun sukulaisilla alenevassa ja ylenevässä polvessa – siis lapsilla, lapsenlapsilla, vanhemmilla ja isovanhemmilla – sekä heidän vihityillä aviopuolisoillaan. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, jonne voidaan haudata myös kirkkoon kuulumaton vainaja.

Hautauksen yhteydessä hautaan ostetaan hallinta-aikaa 25 vuodeksi. Jos hautaan tulee uusi hautaus ennen maksetun hallinta-ajan päättymistä, ostetaan uuden hautauksen yhteydessä niin monta vuotta lisää, että 20 vuotta tulee täyteen. Jos uusia hautauksia ei tule, omaiset voivat jatkaa hallinta-aikaa enintään 25 vuodeksi kerrallaan. Hinta riippuu haudan koosta ja pinnoitteesta.

Sirotteluhautauksen ja tuhkan tai uurnan kätkemisen yhteydessä ei tarvitse ostaa hallinta-aikaa.

Hautaan oikeutetut nimeävät haudalle hallintaoikeuden haltijan, joka toimii yhteyshenkilönä seurakuntayhtymään päin ja vastaa siitä, että hauta ei ole hoitamaton. Hallintaoikeuden haltija ei voi päättää siitä, keitä hautaan haudataan. Hallintaoikeuden muutos vahvistetaan erillisellä, allekirjoitettavalla lomakkeella.