Kirkkotila uudistuu

Seurakuntayhtymä selvitti seurakuntien toiminnallisia tarpeita ja kirkkorakennuksen tarvitsemia korjauksia. Selvitysten pohjalta tilattiin Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:ltä kirkon sisätilan uudistamisesta idealuonnos, jota esiteltiin seurakuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille syksyn 2019 aikana.

Toiminnallisten muutostarpeiden taustalla on iso, vuorovaikutuksen merkitystä korostava muutos luterilaisen kirkon sisällä. Samanlaisia uudistuksia on käynnissä eri puolilla Eurooppaa. Kantavana teemana kaikissa muutostoiveissa on myös tilojen monikäyttöisyys ja soveltuminen erilaisten tilanteiden tarpeisiin.

Yleisölle luonnos esiteltiin 20.11.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa kerrottiin myös kirkon pitkästä ja monivaiheisesta historiasta. Osallistujat saivat kertoa oman näkemyksensä ja kokemuksensa kirkosta yleisökeskustelussa sekä kyselylomakkeella.

Vastaa kyselyyn!

Keskustelu kirkkotilan uudistuksesta jatkuu. Kerro mielipiteesi ja ajatukseksesi kirkkotilan uudistamisesta sähköisellä kyselylomakkeella. Nettikysely on 20.11.2019 järjestetyn yleisötilaisuuden kyselyä laajempi, joten voit kirjoittaa oman näkemyksesi tänne, vaikka olisitkin vastannut jo paperilla.

Idealuonnoksen kuvat löytyvät tältä sivulta.

På svenska.