Toivon lähteillä

”Toivo on muutoksen mahdollisuutta.” – kyselyyn vastaaja

Kysyin alkuvuodesta somen kautta toivosta. Silloin mielessäni oli lähinnä pitkä, pitkä korona-aikana ja ihmisten sisäinen kriisinsietokyky. Ennen kuin ehdin julkaista tätä kirjoitusta, niin maailma mullistui kuitenkin toisellakin tapaa, kun Ukrainassa alkoi sota. Toivosta tuli entistä tärkeämpää siinä uutisvirran tuomassa pimeydessä, joka Eurooppaa kohtasi.

Toivo-kyselyyn vastannet ihmiset eivät siis tienneet vastatessaan tulevasta sodasta, mutta heidän vastauksissaan on syvää ja hyvää viisautta. En tiedä kuka vastasi kyselyyn, ja keitä voisin kiittää näistä sanoista, mutta kiitos teille vastanneille. Eräässä vastauksessa pohdittiin sitä, mikä mielestäni kuvaa hyvin korona-ajan pituutta. ”Suhtaudunko huomiseen niin, että se on eilisen venyttämistä ja jatkumoa, että huominen saattaa tuoda mukanaan uutta. Toivoa paremmasta.” Tuntemattomien ihmisten ajatuksia toivosta oli ilo lukea. Tässä muutamia hyvyyden helmiä elämääsi tuomaan toivoa:

”Toivo on hyvän ajattelemista ja tekemistä.”

”Rakkaus antaa toivoa, yritän viljellä rakkautta. Teen villasukkia, johon kudon rakkausajatuksia saajasta.”

”Toivo on yhdessä kohtaamista ja jakamista.”

”Olen nähnyt, että toivo kantaa.”

”Ihmisten välinen yhteys ja pyhän läsnäolo auttaa jaksamaan.”

”Toivoa on niin kauan kuin on elämää. Ja kuolemakaan ei ole toivon, sillä Kristus voitti kuoleman.”

”Monista vaikeista elämäntilanteista selvittyäni, ainoa vaihtoehtoni minulla on toivo.”

”Vahva usko siihen, että asiat järjestyvät vielä.”

”Nyt voi tuntua hankalalta, mutta ennenkin on (ollut hankalaa) ja siitäkin on selvitty.”

”Rakkaus. Voimista mahtavin.” (vastaus kysymykseen, että mistä sinä ammennat toivoa.)

Myös Raamatussa puhutaan toivosta. Yksi vastaajista mainitsi Filippiläiskirjeen toivon lähteekseen. Tämä seuraava kohta Raamatusta on Roomalaiskirjeestä (UT2020 käännös): 

”Voimme olla ylpeitä myös ahdingostamme. Tiedämmehän, että ahdingosta seuraa kestävyys. Kestävyys taas auttaa selviytymään koetuksesta, ja selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivomme vie meitä häpeään, koska Jumalan rakkaus vuodatettiin sydämeemme, kun Pyhä Henki annettiin meille.” Room. 5: 3-5

Uutiset kertovat tällä hetkellä tavallisten ihmisten auttamisavusta. Meissä on hyvyyttä nähdä toisten hätä ja kärsimys. Myös rukouksen merkitys on valtava. Sodan jaloissa elävät ovat välittäneet tietoa, että rukous kantaa. He tuntevat rukouksen voiman. Toivoa on!

Siunatkoon sinut armollinen Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki!

Johanna Tilus

seurakunnan tiedottaja ja pappi

(teksti julkaistu 1.3.2022)

Kädet juoksevan veden alla.
Kuva: Pixabay.