Päätöksenteko Kirkkonummen seurakunnissa 

Seurakuntien päätöksenteko on demokraattista. Uudet luottamushenkilöt  yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon  alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu marraskuussa 2018.

Kirkkonummen seurakuntayhtymään kuuluvat Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta.

  • Yhteinen kirkkovaltuusto  käyttää  ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on Kirkkonummella 41 jäsentä (31 suomalaisesta, 10 ruotsalaisesta seurakunnasta.) 
    • Yhteinen kirkkoneuvosto  valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta.  Yhteisessä kirkkoneuvostossa (YKN) on 12 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii jommankumman seurakunnan kirkkoherra.
  • Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa,  edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Kirkkonummen suomalaisessa ja ruotsalaisessa seurakunnassa on molemmissa oma, vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostossa on 16 jäsentä.

Luottamuselinten alustavat kokouspäivämäärät vuonna 2021

Yhteinen kirkkovaltuusto:  tiistaisin 27.4., 8.6., 28.9. ja 14.12.

Yhteinen kirkkoneuvosto:    tiistaisin  20.4., 25.5., 17.6., 24.8., 21.9., 19,10., 9.11., 16.11., 30.11. ja 21.12.

Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto:   maanantaisin 26.4. ja 31.5.

Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto:  11.5., 14.9., 12.10. ja 23.11.