Äänelläsi on pitkä vaikutusaika

Muistatko, että syksyllä 2022 oli seurakuntavaalit? Seurakuntavaalien teemana oli Uskottu, Toivottu, Rakastettu. Ehkäpä äänestit noissa vaaleissa? Seurakuntavaaleissa annetulla äänellä on pitkä vaikutusaika.

Seurakuntavaaleilla annetulla äänellä on merkittävä ”pomppuvaikutus”. Kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustovaalit ovat helmikuussa 2024. Näissä (maallikkoedustajien) vaaleissa äänioikeutettuja eivät ole kaikki seurakuntavaaleissa äänioikeutetut, vaan ainoastaan seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt.

Kirkolliskokous on Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkojäsentä ja 32 pappisjäsentä. Jäsenet jakautuvat hiippakunnittain väkiluvun mukaan suhteutettuna. Espoon hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan seitsemän maallikkoedustajaa ja 3 pappisedustajaa.

Kirkolliskokouksen rakenne juontaa juurensa 1800-luvun loppuun liittyen valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Niin kutsuttu Schaumanin kirkkolaki vuodelta 1869 loi nykyisen kaltaisen kirkolliskokouksen. Tuolta ajalta on perua myös kirkolliskokouksen jako maallikoihin, pappeihin ja piispoihin. Schaumanin kirkkolain myötä kirkolliskokoukseen tuli maallikkoenemmistö. (Lähde: Jyrki Knuuttilan artikkeli Teologia.fi-lehdessä)

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenistä pääsevät siis äänestämään helmikuussa 2024 vain seurakuntavaaleissa 2022 valitut luottamushenkilöt, kirkkonummelaisia heistä on muutamia kymmeniä. Pappisehdokkaita pääsevät äänestämään vain ko. hiippakunnan papit. Kaikki virassa olevat piispat ovat virkansa puolesta myös kirkolliskokouksen jäseniä.

Kirkkonummelta ehdolla on sekä maallikoita että pappeja kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon kahdelta eri listalta: Toivoa on ja Kirkkomme puolesta

Maallikot ehdolla kirkolliskokoukseen:

Jaro Karkinen                            Toivoa on -lista

Johanna Lumijärvi                    Kirkkomme puolesta -lista

Maallikot ehdolla hiippakuntavaltuustoon

Jukka Palokangas                     Kirkkomme puolesta -lista

Jaakko Rahja                             Kirkkomme puolesta -lista

Johanna Fleming                      Toivoa on -lista

Timo Kekkonen                         Toivoa on -lista

Papit ehdolla kirkolliskokoukseen

Jussi Ikkala                                Toivoa on -lista

Papit ehdolla hiippakuntavaltuustoon

Jussi Ikkala                                Toivoa on -lista

Johanna Tilus                            Toivoa on -lista

 

Seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät paikallistason seurakunnallisiin luottamuselimiin, mutta myös tulevan kirkolliskokouksen maallikkovaalin äänestäjät. Aikamoinen vaikutusaika ja -merkitys on siis seurakuntavaaleissa annetulla äänellä!

 

Milla Seire

tiedottaja

Toivoa on ja Kirkkomme puolesta ovat vaaliyhdistysten nimet.