Ristiäisten järjestäminen

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)

Uusi elämä ja lapsen syntymä on aina ihme. 

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi tulisi kastaa kolmen kuukauden kuluessa syntymästään.

Kastetoimitus varataan seurakuntatoimistosta (entinen kirkkoherranvirasto) ja samalla sovitaan muista järjestelyistä. Tässä yhteydessä ilmoitetaan myös kummien tiedot. ks. Kummien valinta ja tehtävät

Kaste voidaan toimittaa:
* kotona, isovanhempien tai muiden läheisten luona
* kirkossa
* seurakuntatalossa
* muussa sopivassa tilassa

Varsinkin Veikkolan seurakuntakoti ja Masalan kirkko ovat kokemuksien mukaan toimivia kastetoimituksen ja –juhlan järjestämiseen. Seurakunnan jäseniltä ei peritä tilavuokraa.

Kastekeskustelu papin kanssa

Vauva kummin sylissä kastejuhlassaPappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta. Hänen kanssaan sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, virsistä ja läsnä olevien tehtävistä. Kastekeskustelun yhteydessä voidaan keskustella myös muista perhettä, kasvatusta ja elämää koskevista kysymyksistä.

Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat saavat kotiin lapsen rekisteröinti-ilmoituksen. Siihen merkitään lapsen sukunimi, etunimet ja äidinkieli. Muut tiedot täyttää kasteen toimittava pappi, jolle lomake annetaan kastekeskustelun tai kasteen yhteydessä.

Nuoren tai aikuisen kaste

Nuoren ja aikuisen kastetta edeltää aina rippikoulu.  

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan rippikoulun loppupuolella. Aikuinen voi käydä rippikoulun ryhmässä tai yksityisrippikouluna. Aikuisrippikoulu (tähän tulee sisäisen linkki)

Nuoren ja aikuisen kaste vastaa myös konfirmaatiota. Kastetulla nuorella on kuitenkin oikeus osallistua yhteiseen konfirmaatioon esimerkiksi rippikouluryhmän kanssa.

Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia. Toimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa (esimerkiksi kummit). Kastettava pukeutuu yleensä valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lukemalla uskontunnustuksen yhdessä muiden kanssa.

Kastevirret.fi auttaa kastejuhlan suunnittelussa. Sivustolta voi esimerkiksi kuunnella kastevirsiä.

 

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät