Hautajaiset

Jeesus sanoo:

"Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole"

(Joh. 11:25-26)

Läheisen ihmisen kuolema on suuri menetys ja suru varjostaa arkea. Suruun  liittyvät tunteet ovat eri ihmisten kohdalla erilaisia ja syntyvät eri ihmisille eri tahtiin.  Tunteet saattavat vaihdella surusta kaipaukseen ja hämmennykseen ja jopa lohduttomuuteen. Myös oman elämän rajallisuus nousee tietoisuuteen. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämän suurempiin käsiin Jeesuksen lupauksen kautta.

Surun tunteiden keskellä omaisilla on halu ja tarve huolehtia hautajaisjärjestelyistä mahdollisimman hyvin. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat kirkkoherranvirasto ja hautaustoimistot. Hautajaisjärjestelyissä sekä tilan ja papin varaamisessa ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Hautajaisiin kuuluu hautaan siunaus ja hautaaminen.  Hautaan siunaus on kirkollinen toimitus. Kirkkonummella  hautaan siunauksia järjestetään joko Haapajärven siunauskappelissa tai Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkossa. Hautaan siunauksen jälkeen omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden. Muistotilaisuus voidaan järjestää vainajan kodissa, seurakunnan tilassa tai muussa tilassa. 

Kirkkonummella on useita hautausmaita, joilta voi valita hautapaikan.  Hautausasioissa palvelee seurakuntayhtymä.

Seurakuntatoimisto (ent. kirkkoherranvirasto) palvelee

Kirkkoherranvirasto palvelee omaisia käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Seurakuntatoimistosta voidaan selvittää:

 • hautaan siunaamisen aika ja paikka
 • papin, kanttorin ja seurakunnan tilojen varaaminen
 • hautaustapa (arkkuhautaus/tuhkaus, uurnahautaus/tuhkan sirottelu)
 • seurakunnan perimät maksut
 • sanomakellojen soittaminen

Hautaan siunaamisesta voi sopia, vaikka hautauslupa vielä puuttuisikin. Valmisteluissa on tärkeää, että omaiset saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyden siunauksen toimittavaan pappiin. Näin pappi voi olla omaisten tukena jo ennen hautajaisia.

Hautaustoimistossa asiointi

Hautaustoimisto voi ottaa huolehtiakseen kaikesta hautaukseen liittyvästä. Toimistojen alaan kuuluvat mm.

 • asioiminen viranomaisten kanssa
 • arkun / tuhkauurnan myynti
 • vainajan pukeminen ja kuljettaminen
 • kuolinilmoituksen välittäminen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestäminen
 • kukkien hankkiminen
 • neuvonta pesänselvitys- ja hautausavustusasioissa
 • hautamuistomerkki
 • valokuvaaja
 • kantajat

 

"He eivät voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia." (Luuk. 20:36)

Arkkuvaate

Seurakunnillamme on Päikki Prihan suunnittelema, pellavakankainen arkkuvaate eli arkkualba. Arkkualba voidaan laittaa arkun päälle siunaustilaisuuden ajaksi. Lukuisat pienet arkkualbaan kirjaillut väripistot kuvaavat elämän eri sävyjä ja värejä.

Arkkualban voidaan ajatella symboloivan peittelyä. Pieni lapsi peitellään nukkumaan mennessä. Peittely luo pienokaiselle lohtua ja turvaa sekä on tärkeä hetki myös vanhemmalle. Arkkualballa peittely on rakkaan hyvästelyä elämänkaaren toisessa päässä. Edesmennyt läheinen peitellään ja annetaan iankaikkisen Jumalan käsiin lepäämään.

Arkkualban saa maksutta arkun päälle hautaan siunaamisessa. Toiveen arkkualban käytöstä voi kertoa hautaustoimistolle, seurakuntatoimistolle tai siunaavalle papille.

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys