Suuntana rakkaus

Kirkkovuodessa on harvoin sunnuntaita, jonka viesti on niin selvä ja yksinkertainen kuin tänään. Kaikki tämän päivän raamatuntekstit osoittavat vahvasti samaan suuntaan. Tämä suunta on rakkaus.

Päivän teksteissä rakkaus näyttäytyy kolmenlaisena. Ensinnäkin, puhutaan Jumalan rakkaudesta ihmisiin. Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että antoi oman Poikansa, Jeesuksen syyttömänä kärsiä kuolla ihmisten puolesta. Tästä päästään siihen toiseen rakkauteen: Ihmisen rakkauteen hänet pelastanutta Jumalaa kohtaan. Kun ihminen ymmärtää sen käsittämättömän ja ansaitsemattoman armon, joka Jumalalta tulee, hänessä herää rakkaus Jumalaa kohtaan. Näiden kahden ensimmäisen rakkauden seurausta on kolmas rakkaus: ihmisten rakkaus toisiaan kohtaan. Kristittyjen ilo ja tehtävä on jakaa eteenpäin sitä rakkautta, jonka he ovat Jumalalta saaneet. Tätä kristityt eivät tee yksin, vaan Jumalalta saadulla Pyhän Hengen voimalla.

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 15 (UT2020 käännös):

Onnistutte tässä, jos noudatatte käskyjäni. Niin minäkin olen noudattanut Isäni käskyjä ja pitänyt kiinni hänen rakkaudestaan.»

»Olen kertonut tämän teille, jotta iloni täyttäisi teidät ja jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Minun käskyni on: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ei ole olemassa suurempaa rakkautta kuin se, että antaa henkensä ystäviensä vuoksi. Te olette ystäviäni, jos teette niin kuin käsken. En sano teitä enää palvelijoiksi, koska palvelija ei tiedä isäntänsä aikeita. Sanon teitä ystävikseni, koska olen kertonut teille kaiken, minkä Isältäni kuulin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, jotta lähtisitte tuottamaan pysyviä hedelmiä. Kun teette niin, saatte kaiken, mitä pyydätte Isältä minun nimissäni. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.»

Mitä sitten on se Jumalalta saatu rakkaus, jota kristittyjen kuuluu välittää? Miten Jumalan rakkaus näkyy maailmassa? Ajattelen, että ennen kaikkea Jumalan rakkauden näkyminen on sitä, että ihmiset ovat lähimmäisiä toisilleen. Päivän evankeliumissa tästä puhuttiin ystävyytenä, mutta merkitys on sama. Jumalan rakkauden välittäminen, lähimmäisyys tai ystävyys on toivoa toivottomalle, vettä janoiselle. Se on turvattoman tulemista turvalliseksi ja näkymättömän tulemista näkyväksi. Se on Jumalallisuuden pilkahduksia sekä sotien ja katastrofien, että tavallisen ruuhka-arjen keskellä.

Mitä sitten minun ja sinun kuuluisi kristittyinä tehdä Jumalan rakkauden välittämisen eteen? Päivän lukukappaleen ohje kuului: -”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. ” Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä pitää tehdä?

Ajattelen, että tavalliselle kristitylle Jumalan rakkauden välittäminen tarkoittaa yksinkertasesti Jeesuksen tärkeimpien käskyjen: rakkauden kaksoiskäskyn ja kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista omassa arjessa omien mahdollisuuksien mukaan.

Näiden käskyjen viesti on selvä. Jeesuksen käskyjen noudattaminen on välittämistä ja esimerkkinä elämistä. Esimerkkinä ihmisestä, joka tarvitsee Jumalan armoa ja tukeutuu siihen. Esimerkkinä ihmisestä, joka välittää Jumalan rakkautta eteenpäin sanoin ja teoin. Esimerkkinä ihmisestä, joka suhtautuu moninaisuuteen uteliaasti ja hyväksyvällä mielellä. Esimerkkinä ihmisestä, joka puuttuu ennakkoluuloihin ja pyrkii omalla paikallaan vaikuttamaan syrjiviin rakenteisiin ja asenteisiin. Esimerkkinä ihmisestä, joka pyrkii kääntämään katseen pois itsestään kohti Jumalaa ja lähimmäistä. Esimerkkinä inhimillisestä ihmisestä, joka väsyy, kyllästyy, harhautuu ja kompastuu. Ja sitten, yhä uudestaan, kääntyy Jumalan puoleen, saa anteeksi ja Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen voimalla jatkaa sinnikkäästi siitä mihin jäi, omassa arjessaan ja omalla paikallaan. Tällä tavoin, pienin askelin, pienin teoin ja pienin ajatuksin Jumalan rakkaus leviää.

Akuuttien kriisien ja katastrofien keskellä on helppo kiinnittää huomio niihin. Ja se onkin tärkeää, Lähi-itää ja Ukrainaa ei saa jättää huomiotta. Kuitenkin ajankohtaisten hirveyksien lisäksi meidän huomiota Jumalan rakkauden edistäjinä tarvitsee myös pitkäjänteinen, syrjiviä rakenteita ja asenteita muuttava työ.

Sellaista on esimerkiksi Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyö, jolle tänään keräämme kolehdin. Kansat tarvitsevat omakielisen Raamatun, jotta he voivat oppia tuntemaan sen Jumalan, joka rakastaa kaikkia ihmisiä ehdoitta. Vain lukemalla Raamattua sydämensä kielellä ihminen voi todella kuulla Jumalan äänen ja tuntea Hänen rakkautensa omakseen.

Tämän hengellisen ulottuvuuden lisäksi raamatunkäännöstyöllä on valtavan suuri yhteiskunnallinen merkitys. Raamatun kääntäminen vähemmistökielelle on usein ensimmäinen kirjallinen tuote kyseisellä kiellellä. Usein on myös niin, että Raamattua varten ensin luodaan kirjakieli ylipäätään. Kun Raamattu sitten valmistuu, sen merkitys yhteisölle kokonaisuudessaan on mullistava. Se kohottaa vähemmistön omanarvontuntoa ja tukee vähemmistökielen ja vähemmistökulttuurin säilymistä elossa. Oma Raamattu tekee alas painetusta, väheksytystä yhteisöstä näkyvän, arvostetun ja tunnustetun. Kaikki kansat tarvitsevat Jumalan sanan omalla kielellään, jotta he kokisivat Jumalan olevan myös heitä varten ja puhuvan heidän kieltään, ei pelkästään valtaapitävien, valloittajien tai viranomaisten kieltä. Näin Raamatunkäännöstyö purkaa syrjiviä rakenteita koko yhteiskunnassa ja jo itsessään välittää yhdenvertaisuuden ja rakkauden sanomaa.

Tätä työtä on vielä paljon jäljellä. Yli puolelle maailman kielistä ei ole käännetty mitään raamatuntekstiä. Tämä koskee 201 miljoonaa ihmistä 3 776 eri kielellä. Ja lähes puolellatoista miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua äidinkielellään, eli on vain joku Raamatun kirja tai pelkkä Uusi testamentti.

Tänään meillä kaikilla on mahdollisuus käytännössä osallistua tähän Jumalan rakkauden työhön esimerkiksi lahjoittamalla kolehtiin. Toinen hyvä tapa rakastaa, on muistaa rukouksessa niitä ihmisiä ympäri maailman, joille ei ole itsestäänselvyys, että sanoma rakastavasta Jumalasta on tuttu tai siitä saa lukea omalla sielunsa kielellä.

 

Mari Mäkelä

pastori, sidosryhmäpäällikkö

Suomen Pipliaseura

 

Pipliaseuran lähetyspyhää vietettiin Kirkkonummen kirkossa sunnuntaina 28.4.2024

Mari Mäkelä Pipliaseurasta.

Lempikohtasi Raamatussa?

Raamattu on monelle rakas kirja. Voit kertoa verkkolomakkeen kautta sinulle tärkeän kohda Raamatusta.

Lomake on avoinna 31.5.2024 asti.

Pipliaseuran logo.

Haluaisitko tukea Pipliaseuran toimintaa? 

Lue täältä lisää!