Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

thumbnail_VVK_havainnekuva_Okulus Oy.png Havainnekuva kirkon sisätilasta. Arkkitehtitoimisto Okulus Oy.

Vuorovaikutuksen kirkko -suunnitelma kokoaa yhteen Pyhän Mikaelin kirkon muutokset

8.6.2021 17.34

Vuorovaikutuksen kirkko -hanke tarkastelee Pyhän Mikaelin kirkon ja sen lähiympäristön tilannetta ja muutostarvetta. Kirkkonummen kirkon muutossuunnitelmia esiteltiin seurakuntalaisille ensimmäisen kerran vuonna 2019. Suunnitelmaa on nyt kehitetty saatujen palautteiden pohjalta. Suunnitelmissa on otettu huomioon sekä kirkon teknisten korjausten tarve että sisätilaan kohdistuvat muutokset, muun muassa nykyisen alttarikorokkeen purkaminen. Uudistettu kirkkotila mahdollistaa monipuolisen seurakuntatoiminnan. Kirkko on jatkossa esteetön ja saavutettava, kirkon ovet ovat auki ja kirkkoon on helppo poiketa.

Kirkonmäki on kokonaisuus

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon sisätilojen muutoksesta alkanut Vuorovaikutuksen kirkko -hanke on laajentunut käsittämään kirkon ja sen lähiympäristön kokonaisuuden. Hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon on koottu kirkkotilan muutossuunnitelmien lisäksi myös kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen välttämättömät rakennustekniset korjaukset. Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:n tuottamat suunnitelmat ja Sitowise Oyn tekemät kustannuslaskelmat on esitelty yhteiselle kirkkovaltuustolle 8.6.2021.

Kirkonmäellä kaikki rakennukset ja niiden käyttö on sidottu toisiinsa – siksi suunnitteluun on otettu laajempi kokonaisuus. Osa uudistustarpeista syntyy kirkon lähiympäristön kaavoituksesta, joka muuttaa alueen rakennuskantaa ja kulkureittejä kirkolle. Suunniteltujen asemakaavojen toteutuessa torin ja kirkon ympäristössä liikkuu tulevaisuudessa paljon nykyistä enemmän ihmisiä. Vuorovaikutuksen kirkko -suunnitelma luo puitteet kirkon monipuolisemmalle käytölle. Tavoitteena on, että kirkon ovet voivat olla auki ja sinne on helppo myös poiketa.

Kaste kirkkotilan keskiössä

Hankesuunnitelman vaikutuksia kirkkotilaan on tarkasteltu teologiselta kannalta. Uudessa kirkon sisätilan suunnitelmassa korostetaan erityisesti kasteen merkitystä. Taideteoksena toteutettava kastepuu ja siihen liittyvä vesiaihe on nostettu alttarialueella näkyvään asemaan.

Kirkon muutossuunnitelmien ensimmäinen versio esiteltiin seurakuntalaisille marraskuussa 2019. Nyt esitellyissä suunnitelmissa on huomioitu ensimmäisestä luonnoksesta saadut palautteet, esimerkiksi alttarialueen taakse suunniteltu parvi on nyt sijoitettu kirkon pohjoisosaan ja näkymä alttarin suuntaan on rauhallinen. Kirkon muutossuunnitelman kokonaisuutta esitellään yleisölle alkusyksystä, mikäli koronapandemian rajoitustoimet sen sallivat.

Toteutus etenisi vaihe kerrallaan

Kirkonmäen kattava muutosprojekti voidaan toteuttaa vaiheistettuna. Ensimmäinen vaihe, kellotapulin ja sen välittömän lähiympäristön kunnostus alkaa vuonna 2022. Kellotapulin restaurointikorjausten arvonlisäverollinen kustannusarvio on noin 1 milj. euroa.

Seuraavaksi rakennettaisiin nykyisen ruumishuonerakennuksen paikalle uuden apurakennuksen 1. vaihe, johon valmistuisivat mm. uudet tekniset tilat sekä kirkon toiminnan kannalta oleelliset aputilat sekä käytävä apurakennuksen ja kirkon pohjoisen sisäänkäynnin välille. Apurakennuksen 1. vaiheen kustannusarvio on noin 2,1 milj. euroa.

Tämän jälkeen, aikaisintaan vuodesta 2025 alkaen, olisi kirkkorakennuksen korjaus- ja muutostyön vuoro. Näkyvimpänä muutoksena sisätilassa olisi kirkon alttarikorokkeen ja sen takana olevan tiiliseinän sekä nykyisen betonitiililattian purkaminen. Uudeksi lattiaksi tulisi pyöreämuotoinen, kirkon keskustaa korostava puulattia. Kiinteitä penkkejä jäisi suunnitelman mukaan jokaiseen ristivarteen, mutta kirkon keskialueella olisi irtotuoleja, joilla kalustusta voidaan muuttaa eri tilaisuuksiin sopivaksi. Alttarin taakse rakennettaisiin uusi kuorikappeli. Kirkon eteläpäätyyn erotettaisiin uusi tila, Pietàn kappeli, joka saa nimensä kirkossa olevan vanhan puuveistoksen mukaan. Remontin yhteydessä kirkkoon uusittaisiin lattialämmitys, sähköt ja tehtäisiin ilmanvaihtoon parannuksia. Kirkon teknisten korjausten ja muutostöiden hinta-arvio on noin 6,5 milj. euroa.

Pysäköintialueen ja piha-alueiden korjaustöiden hinta-arvio on noin 635 000 euroa. Apurakennuksen 2. vaihe on laskettu hankkeeseen mukaan optiona, jonka rakentamisesta voidaan päättää myös myöhemmin.

Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt hankkeesta lausuntoa Museovirastolta. Lausunnon saavuttua asia etenee syksyllä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkonummen kirkko on kirkkolain perusteella suojeltu kirkko, jonka oleelliset muutokset hyväksytään Kirkkohallituksessa.