Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaali Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran.

Vaali toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto on määrittänyt kirkkoherranviran erityiset tarpeet, jotka on listattu hakuilmoitukseen.

Haku kirkkoherran virkaan päättyy tiistaina 13.4.2021 klo 15.00.

Hakijoiden esittelyt ja virantäyttöprosessin tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin seurakunnan verkkosivuilla.

Nykyinen kirkkoherra Hannu Suni jää eläkkeelle syksyllä 2021.

16.3.2021 08.59