Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Seurakunnan katsaus koronavuoteen 2020

Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan työalojen toimintakertomukset vuodelta 2020.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi ja se näkyi toimintakertomuksissa. Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat kaikkeen seurakunnan toimintaan toimintavuoden aikana.

Poikkeustilanteessa oleellista oli varmistaa, että kirkolliset toimitukset ja jumalanpalveluselämä pystyttäisiin toteuttamaan kaikissa olosuhteissa. Hautaan siunauksia oli 134 vuonna 2020. Kasteita oli 163. Jonkin verran vihkimisiä siirrettiin vuodelle 2021.

Jumalanpalvelukset siirtyivät maaliskuussa poikkeustilan alkaessa verkkolähetyksiksi. Kesäkuun alusta kirkkotilat voitiin taas avata, mutta jokaisessa tilassa oli määritelty kokonaishenkilömäärä, joka tilassa pystyi turvallisesti olemaan turvavälein. Jumalanpalvelukset siirtyivät uudestaan pelkästään suoratoistetuiksi marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 aikana monet tutut toimintamuodot jouduttiin keskeyttämään tai perumaan kokonaan. Joulukonsertteja tai Kauneimpia joululaulutilaisuuksia ei voitu kirkoissa järjestää. Suoratoistettuja verkkolähetyksiä lisättiin myös muussa toiminnassa kuin jumalanpalveluksissa. Nuorten tapahtumia ja pienryhmäkohtaamisia järjestettiin eri somealustoilla, puhelinpäivystystä laajennettiin ja monipuolista videotuotantoa lisättiin. Esimerkiksi vapaaehtoiset seurakuntalaiset kertoivat facebookissa keväällä 2020 Toivon sana -videoissa itselleen tärkeistä Raamatun kohdista tai rukouksista. Muutakin verkkotyötä tehtiin yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Esimerkiksi seurakunnan eri musiikkiryhmät tekivät yhteisen joululaulukalenterin, jossa jokaisena päivänä julkaistiin yksi Kauneimmat joululaulut – kappale.

Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toimintaa siirtyi verkkoon kokoontumisrajoitusten ajaksi. Kouluikäisille ja vanhemmille oli tarjolla myös keskusteluapua. Päivähoito- ja kouluyhteistyössä videotuotannolla oli iso merkitys. Suuri muutos nuorisotyössä oli rippikoululeirien siirtäminen alkusyksyyn viikonloppuleireiksi.

Koronavuoden aiheuttamien lomautusten ja irtisanomisten vuoksi asiakasmäärä diakoniatyössä kasvoi noin 50% koronavuoden aikana. Diakoniatyön resursseja lisättiin pandemian aikana ja avustustyötä voitiin jatkaa keskeytyksettä koko vuoden ajan. Diakoniatyö sai monenlaisia avunpyyntöjä, mutta myös apua tarjottiin diakoniatyölle. Diakoniatyö sai erilaisia elintarvikelahjoituksia ja lahjakortteja yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja järjestöiltä.

Koronavuoden 2020 kaikkia vaikutuksia seurakuntien toimintaan ei vielä voida tietää, sillä kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Osa uusista toimintatavoista jää varmasti pysyväksi osaksi toimintaa.

Seurakuntaneuvosto teki helmikuun alun kokouksessaan myös tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä

Seurakuntaneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan uuden kirkkoherran valintaa. Työryhmä valmistelee lausuntoa kirkkoherran viran ja sen tehtävien erityisistä tarpeista sekä ehdotuksen vaalitavasta. Lausunto ja ehdotus käsitellään seurakuntaneuvoston seuraavassa kokouksessa maaliskuussa. Työryhmään valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet Johanna Lumijärvi, Virpi Miettinen, Jaakko Rahja, Leena Riipinen ja Päivi Kujansalo sekä seurakunnan työntekijä, tiedottaja Johanna Tilus.

Sosionomi-diakoni Emilie Bollström valittiin vakituiseen diakoniatyöntekijän virkaan.

Seurakunnassa avattiin haettavaksi nuorisotyönohjaajan vakituinen virka. Päätöksen valinnasta tekee seurakuntaneuvosto. Rekrytointia varten perustetaan haastatteluryhmä.

Luottamushenkilövalintoja

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2021-2022 Johanna Lumijärvi. Kirkkoherra toimii seurakuntaneuvoston puheenjohtajana. Seurakuntaneuvosto on vaaleilla valittu luottamuselin, jossa on 16 jäsentä. Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

3.2.2021 12.47