Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkonummen seurakuntakeskuksen purkupäätöksessä on ollut monta vaihetta

Helsingin hallinto-oikeus päätti tämän vuoden lokakuussa hylätä valituksen, joka oli tehty Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä olla suojelematta Kirkkonummen seurakuntakeskusta rakennusperintölain nojalla.

 

Kirkkonummen seurakuntayhtymän ylin luottamuselin, yhteinen kirkkovaltuusto, päätti vuonna 2020, että seurakuntien omistama 1980-luvulla rakennettu seurakuntakeskus Kirkkonummen keskustassa puretaan. Perusteluina olivat muutokset seurakuntien toimintaympäristössä, taloudellinen epävarmuus, rakennuksen huono kunto, sen rakenteiden moninaisuus ja haasteellisuus korjausnäkökulmasta sekä edellisten vaikutus korjauskustannuksiin ja tuleviin ylläpitokustannuksiin. 

 

Päätöksen jälkeen joulukuussa 2020 Uudenmaan ELY-keskukselle tehtiin esitys Kirkkonummen seurakuntakeskuksen suojelemiseksi ja ELY-keskus antoi rakennukselle väliaikaisen vaarantamiskiellon, kunnes suojeluasia on ratkaistu.

ELY-keskus päätti hylätä suojeluesityksen kesäkuussa 2022, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus on nyt siis ratkaissut asian ja todennut, että ELY-keskuksen kesäkuussa 2022 tekemä päätös ei ole lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi rakennus voidaan purkaa, kun purkulupa on myönnetty.

30.10.2023 09.00