Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkonummen seurakuntien luottamuselinten järjestäytyminen vuosille 2023-2024

Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa valittiin Kirkkonummen ev.lut. seurakuntien luottamuselimiin uudet luottamushenkilöt toimikaudelle 2023-2026. Luottamuselinten toimikausi on neljä vuotta, mutta toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan luottamushenkilöiden keskuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Luottamuselimiä ovat Yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto sekä seurakuntien omat seurakuntaneuvostot. Luottamuselimet ovat pitäneet ensimmäiset kokouksensa ja muun muassa seuraavia henkilövalintoja on tehty:

Yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle (2023-2024) on valittu puheenjohtajaksi Viveca Lahti ja varapuheenjohtajaksi Risto Miettinen.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudelle 2023-2024 valittiin varapuheenjohtajaksi Antti Salonen. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii aina jommankumman seurakunnan kirkkoherra. Alkaneella kaksivuotiskaudella yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Anna-Maija Kuutti-Manninen.

Seurakuntien omien seurakuntaneuvostojen puheenjohtajina toimii ko. seurakunnan kirkkoherra. Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi (2023-2024) valittiin Matti Nieminen. Kyrkslätts svenska församlingenin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi (2023-2024) valittiin Carl-Johan Kajanti.

 

Päätöksenteon taustaa Kirkkonummen seurakunnissa

Seurakuntien päätöksenteko on demokraattista. Uudet luottamushenkilöt valittiin marraskuussa 2022.

Kirkkonummen seurakuntayhtymään kuuluvat Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on Kirkkonummella 41 jäsentä (31 suomalaisesta, 10 ruotsalaisesta seurakunnasta.)

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta.  Yhteisessä kirkkoneuvostossa (YKN) on 12 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii jommankumman seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Kirkkonummen suomalaisessa ja ruotsalaisessa seurakunnassa on molemmissa oma, vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto. Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä. Kyrkslätts svenska församlingenin seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Puheenjohtajana seurakuntaneuvostossa on kunkin seurakunnan kirkkoherra.

10.2.2023 15.28