Hyppää sisältöön

Kärsimysten ikkuna

Kärsimysten ikunassa kuvataan Jeesuksen kärsimystietä kiirastorstaista pitkäperjantain iltaan.

Seuraavista kuviin liittyvistä raamatunkohdista voi lukea päivien tapahtumista:

Pyhä ehtoollinen: Matt. 26:17-29; Mark. 14:12-25; Luuk. 22:7-20.
Getsemanessa: Matt. 26:36-46; Mark. 14:32-42; Luuk. 22:40-46.
Jeesus vangitaan: Matt. 26:47-56; Mark. 14:43-52; Luuk. 22:47-53; Joh. 18:2-12.
Sotilaat pilkkaavat Jeesusta: Matt. 27:27-31; Mark. 15:16-20.
Matka Golgatalle: Matt. 27:31-32; Mark. 15:20-21; Luuk. 23:26-32.
Jeesus ristiinnaulitaan: Matt. 27:33-37; Mark. 15:22-26; Luuk. 23:33-34; Joh. 19:17-24.
Jeesus haudataan: Matt. 27:57-66; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-56.