Avioliiton esteiden tutkinta

Vihittävien on pyydettävä rekisteriviranomaiselta avioliiton esteiden tutkinta viimeistään 7 päivää ennen hääpäivää. Pyyntö tehdään morsiamen tai sulhasen seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa, ja se on voimassa 4 kuukautta. Pyynnön voi tehdä myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisestä asioinnista löydät lisää tietoa täältä.

Lisätietoa saa puh. (09) 8050 8201  tai kirkkoherranvirasto.kirkkonummi@evl.fi