Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkoherran asunnosta seurakuntien yhteistilaksi

IMG_6316.JPEG

Pappila syksyllä.

Kirkkonummen seurakuntien korkein päättävä elin Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lokakuun kokouksessaan pappilan peruskorjauksesta. Pappilasta tulee seurakuntien monikäyttöinen toimitila, jossa on kokoontumis- ja juhlatiloja sekä työtiloja.

Päätöksen taustaa

Pappila on ollut vuoteen 2017 Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran kotina. Kirkkonummen pappilaa remontoitiin laajasti vuosina 2011–2014, mutta tarkemmissa tutkimuksissa on myöhemmin selvinnyt, että rakennuksen rakenteita olisi pitänyt tutkia, avata ja korjata suunniteltua laajemmin.

Pappila ei ole ollut asumis- tai muussa käytössä vuosien 2017–2022 välisenä aikana. Rakennuksen jäätyä tyhjilleen alettiin Kirkkonummen seurakunnissa pohtia pappilan tulevaisuutta. Pappila on ollut Kirkkonummen seurakuntayhtymän perussäännön mukaan ruotsalaisen seurakunnan käytössä. Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti poistaa kirkkoherran asumisvelvollisuuden 11.9.2018. Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti päätöksen tammikuussa 2019.

Ruotsalainen seurakunta on tämän jälkeen määritellyt rakennuksen tulevaa käyttöä siten, että rakennuksen pääkerros tulisi pääosin kokoontumis- ja juhlatilaksi ja molempien seurakuntien käyttöön. Yläkertaan sijoittuisivat ruotsalaisen seurakunnan työtilat. Kellarikerrokseen jäisivät sosiaalitilat, varastotilat ja tekninen tila.

Peruskorjaus tuo pappilan uudelle aikakaudelle

Kirkkonummen kunta on vahvistanut pappilan alueelle vuonna 2021 uuden asemakaavan. Pappila on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.

Pappilan uudelleen korjaamista varten perustettiin seurakuntien yhteinen työryhmä syyskuussa 2021. Suunnitellun peruskorjauksen hinta on noin 1,2M€. Työryhmä toteaa, että kustannukset ovat korkeat, mutta korjaus tulisi silti tehdä. Työryhmä arvioi, että vaihtoehtoisten vastaavien tilojen vuosivuokrakustannukset olisivat noin 40 000 – 60 000 euroa vuodessa. Alustavien laskelmien mukaan perusvuosikuluiksi saadaan 25 vuoden ajalle Pappilan osalta 83.000 euroa ja vastaavan kokoisen vuokratilan vuosikuluiksi 96.000 euroa.

Korjauksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota Pappilan historialliseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon sekä seurakuntia ja seurakuntalaisia monipuolisesti palvelevaan tilakokonaisuuteen Kirkkonummen keskeisellä paikalla.

Korjauksen aikataulu

Korjaushankkeen kestoksi on arvioitu noin 18 kuukautta. Mikäli hanke voidaan aloittaa vielä syksyn 2022 aikana, olisi työn valmistuminen mahdollinen vuonna 2024.

7.10.2022 09.08