Uskottu, toivottu, rakastettu. #seurakuntavaalit Suomen ev.lut. kirkko

Ehdokkaat seurakuntavaaleissa

Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa on kolme eri ehdokaslistaa: Seurakuntaväki yhdessä, Avara kirkko ja Demarit. Näissä ryhmissä on yhteensä 37 ehdokasta seurakuntaneuvostoon, johon valitaan 16 jäsentä ja 39 ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon, johon valitaan 31 jäsentä. Suuri osa ehdokkaista on ehdolla sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaalikoneen kautta voit löytää oman ehdokkaasi.

Ryhmien omat esittelyt:

Seurakuntaväki yhdessä

Lähtökohtanamme ovat kristilliset perusarvot, joiden tulee olla selkeästi seurakunnan toiminnan perusta. Seurakunta saa olemassaolon oikeutuksensa siinä, että se julistaa Jumalan rakkautta ihmisten keskellä. Tässä työssä olennaisia toimijoita ovat myös vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset. 

Tavoitteenamme on turvata seurakunnan läsnäolo ihmisten arjessa. Haluamme ylläpitää vakaata taloutta ja toimintaympäristöä (henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvointi, hyvä ilmapiiri, toimitilat).

Avara kirkko

Avara kirkko ja ehdokkaat sitoutuvat toimimaan luottamuselimissään niin, että huomisen kirkko on avoin, syrjimätön, tasa-arvoinen ja saavutettava. Kirkon tulee elää ihmisten arjessa ja olla aktiivisesti mukana yhteiskunnan muutoksissa ja keskusteluissa. Kirkon tulee luoda yhteyttä ja moniäänistä lähimmäisen rakkauteen perustuvaa keskustelua myös jäsentensä välille. Kirkon taloutta tulee hoitaa avoimesti ja kaikessa päätöksenteossa on otettava myös ympäristönäkökulmat huomioon. Kirkon osallisuutta myös kolmannen sektorin toimintaan tulee vahvistaa.

Demarit

Pidämme merkittävänä seurakunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamista ja henkilöstön asemaa. Seurakuntalaisilta kerättävät kirkollisverot on käytettävä oikeudenmukaisesti ja kirkon ydintehtävissä on toimittava ihminen edellä, eikä bisnesvetoisesti. Mielestämme seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeätä, jotta seurakunnan jäsenet saadaan kiinnostumaan kirkkomme asioista ja toiminnasta. Tulevalla kaudella on myös hyvä miettiä millaista yhteistyötä on mahdollista tehdä Kirkkonummen kunnan kanssa.

 

Ehdokkaiden vaaliestradi