Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Iäisyyden portit ovat uurnalehdon keskellä. Iäisyyden portit ovat uurnalehden keskellä.

Seurakunnat varautuvat talouden taantumaan ja suunnittelevat tulevaisuutta - uusi rukouspolku tuo toivoa poikkeusaikoinakin

4.6.2020 08.00

Koronapandemialla on ollut monenlaisia vaikutuksia Kirkkonummen seurakuntien toimintaan ja talouteen. Kokoontumisrajoitusten vuoksi ryhmätoiminta on ollut tauolla toukokuun loppuun asti. Tämä on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi jumalanpalvelukset ovat lähetetty internetin välityksellä ja kirkollisiin toimituksiin on voinut osallistua vain 10 ihmistä. 

Pandemialla on ollut myös maailmanlaajuisia taloudellisia vaikutuksia. Poikkeusolot vaikuttavat niin maailman kuin Suomenkin talouteen. Arvioita talouden supistumisesta on esitetty jopa – 12 %:iin asti. Monet asiantuntijat ennustavat, että talouden supistuminen voi olla vieläkin rajumpaa ja Suomen joutuvan pahimpaan lamaan sitten 1930-luvun. Kirkollisverotuloissa talouden taantuma näkyy viiveellä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt seurakuntien taloustilannetta kokouksessaan tiistaina 2.6.2020.

Talousarviokehys 2021

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) päätti kokouksessaan esittää Yhteiselle kirkkovaltuustolle (YKV), että se hyväksyisi talousarviokehyksen vuoden 2021 talousarviotyöskentelyn pohjaksi. Kehys perustuu veroprosenttiin, joka on 1,25 %.

Taloudellisten resurssien vuodelle 2021 arvioidaan olevan huomattavasti pienemmät kuin vuoden 2020 talousarviossa olevat resurssit.  On myös varauduttava siihen, että jo vuoden 2020 talousarvion mukaiset resurssit eivät tule toteutumaan, ja toimintaa on mukautettava uuden resurssiarvion mukaisesti jo tänä vuonna. Talousarviokehys 2021 perustuu sille oletukselle, että kirkollisverotulot vähenevät 5 prosenttia vuonna 2021. Kehyksessä on jo aikaisemmin ennen epidemiaa ollut n. 5 prosentin vähennyspaine. Kun pandemian arvioidut vaikutukset otetaan mukaan lukuihin, tulee toimintakatteen kokonaisvähennykseksi 656.000 euroa verrattuna tämän vuoden talousarvioon, ja 430.000 euroa verrattuna 2019 tilinpäätökseen.

Seurakuntayhtymässä onkin ryhdyttävä toimenpiteisiin talouden ja toiminnan turvaamiseksi. Talousarvio­kehyksessä on erityistä huomiota haluttu kiinnittää kiinteistöjen käyttöön – on tärkeää, että toimitiloja vähennetään. Yhteisen kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa päätettiin, että seurakuntatalon peruskorjauksen hankesuunnittelu keskeytetään.

Talouden tasapainotus jo kuluvana vuonna

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että erityisesti koronaviruspandemian aiheuttamasta taloudellisesta taantumasta johtuen Kirkkonummen seurakuntayhtymän taloutta on tasapainotettava vuoden 2020 osalta, ja että Kirkkonummen seurakuntien toiminnassa tavoitellaan 332.000 euron säästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Kirkkonummen seurakunnissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut

Seurakuntayhtymässä ryhdytään toimenpiteisiin talouden ja sitä kautta myös toiminnan turvaamiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinteistöresurssien, mutta myös henkilöstöresurssien tarkastelu. Kun perusteluna ovat tuotannollis-taloudelliset syyt, niin kysymyksessä on niin sanottu TUTA-menettely.

Työnantaja on antanut tiedoksi työntekijöiden edustajille Kirkkonummen seurakuntayhtymän TUTA-menettelyn käynnistämisen. Neuvottelujen tavoitteena on enintään 330.000 euron vähennykset henkilöstömenoihin vuonna 2020. 

Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa. Niiden tavoitteena on yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa löytää ratkaisuja Kirkkonummen seurakuntayhtymän taloudellisen ja tuotannollisen tilanteen muutosten aiheuttamiin henkilöstövaikutuksiin. Neuvotteluissa käsitellään töiden uudelleen järjestelyt sekä lomauttaminen enintään 90 päiväksi.

 

Talouden taantumasta huolimatta toiminta seurakunnissa jatkuu ja tulevaisuutta suunnitellaan

 

Seurakunnille uusi vuokratila Kirkkonummen keskustasta

Kirkkonummen seurakuntatalon toiminnot ja henkilökunta siirretään väistötiloihin vuoden 2020 loppuun mennessä rakennuksessa havaitun sisäilmaongelman takia. Osa työntekijöistä on voitu sijoittaa muihin olemassa oleviin toimitiloihin, mutta kaikkia seurakuntatalon toimintoja ja työntekijöitä ei saada mahtumaan niihin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymä vuokraa kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevan, 235 m2 suuruisen toimistotilan osoitteessa Kirkkotallintie 2 (tilassa on ollut aiemmin Danske Bankin toimitilat). Tila on ensimmäisessä kerroksessa ja siihen on esteetön kulku. Tilaan sijoitettaisiin ensisijaisesti seurakuntien kirkkoherranvirastot ja hautatoimen asiakaspalvelu ja kirkkoherrojen ja pappien työhuoneet.

Poikkeustila toi toiveen rukouksesta ulkona – Rukouspolku uurnalehtoon

Poikkeusaikana seurakuntalaiset ovat käyneet hiljentymässä normaalia useammin Pyhän Mikaelin kirkon kauniissa uurnalehdossa. Seurakuntalaiset toivoivat, että seurakunnissa selvitettäisiin mahdollisuutta rakentaa uurnalehtoon rukouspolku, jonka rukouksien äärelle pysähtyminen tukisi uurnalehdossa rauhoittumista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että uurnalehtoon voidaan rakentaa säänkestävä ja tilan arkkitehtuuriin sopiva rukouspolku. Rukouspolun rukoukset tulevat olemaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.