Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Seurakuntatalon remontti yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi vielä maaliskuussa

21.3.2019 09.58

Kirkkonummen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen kokouksessaan 19.3.2019 esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntatalo peruskorjataan ja peruskorjauksen yhteydessä tehdään pienehkö laajennus. Hankkeen kustannusarvio on 7,5 miljoonaa euroa.  Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee esitystä jo viikon kuluttua.

Akateemikko Juha Leiviskän suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1983. Rakennuksesta on teetetty useita ulkopuolisia kuntoarvioita, joissa kaikissa suositellaan peruskorjausta.

Nyt valtuuston päätettäväksi lähtevä esitys rakennuksen peruskorjauksesta sisältää korjauksen lisäksi toiminnan vaatimat tilamuutokset sekä pienen, noin 70 neliömetrin laajennuksen. Toimenpiteillä halutaan parantaa seurakuntatalon tilojen käytettävyyttä ja viihtyvyyttä ja päästä energiataloudellisesti kestäviin ratkaisuihin esimerkiksi maalämpöä ja aurinkoenergiaa hyödyntämällä.

Kirkkonummen seurakunnat ottavat toiminnassaan ja päätöksenteossaan huomioon Kirkon ilmastostrategian 2030 sekä Kirkkonummen kunnan mukanaolon HINKU-hankkeessa

(= Kohti hiilineutraalia kuntaa, https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-liittyi-hiilineutraalit-kunnat-verkostoon).

Seurakuntatalon remonttikysymystä on käsitelty Kirkkonummen seurakuntien luottamuselimissä jo muutaman vuoden ajan. Vaihtoehtoina ovat olleet esillä paitsi rakennuksen peruskorjaus, myös sen myyminen, purkaminen, osittainen purkaminen ja kevyempi remontti. Esittelijän pohjaesitystä vastaan esitettiin seurakuntatalon purkamista. Äänestyksessä peruskorjauksen puolesta äänesti 5 jäsentä (Jukka Liimatainen, Risto Miettinen, Håkan Taubert, Stefan Gustafsson ja Tuomo Pentikäinen), purkamisen puolesta 4 jäsentä (Bodil Kalmari, Virpi Miettinen, Leena Riipinen ja Antti Salonen).  Kaksi äänesti tyhjää (Anja Oravala ja Saija Simanainen).

Keskusteluissa on ollut viime syksynä esillä myös vaihtoehto, että seurakuntatalo (uudempi puoli) ja virastotalo (vanhempi puoli) olisivat erillisiä kokonaisuuksia, ja että virastotalo voitaisiin purkaa. Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja ovat selvittäneet Kirkkonummen kunnan, Museoviraston ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon kantaa seurakuntatalon virasto-osan purkamiseen. Arkkitehti Juha Leiviskältä on pyydetty lausuntoa, voidaanko seurakuntatalon uutta puolta ja vanhempaa virastotaloa käsitellä kahtena erillisenä rakennuksena.  Leiviskä on lausunnossaan todennut Kirkkonummen seurakuntatalon olevan yksi kokonaisuus. Selvitysten mukaan rakennuksella on kokonaisuutena arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntatalon kohtalosta kokouksessaan 26.3.2019.

Seurakuntatalokysymyksen lisäksi Kirkkonummen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan viime vuoden tilinpäätöksen ja talousarviokehyksen vuodelle 2020. Nämä asiat menevät edelleen päätettäväksi yhteiseen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Vuonna 2018 tilinpäätös on ollut noin 143.000 euroa alijäämäinen. Ylitys johtuu pääosin kiinteistöpalveluiden kasvaneista kustannuksista.

Vuoden 2020 talousarviokehyksen pohjana on 6,9 milj. euron verotulot. Verotulot perustuvat veroprosenttiin, joka on 1,25.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myös muun muassa Räfsön leirikeskuksen tehtävien vakinaistamisesta, joidenkin palkkojen tarkistamisesta, ja julisti auki seurakuntapuutarhurin viran.