Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkonummen suomalainen seurakunta avaa kirkkotilat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

Seurakuntaneuvosto äänesti tilojen avaamisen puolesta äänin 9-7. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti maanantain 24.4.2023 kokouksessaan avata Kirkkonummen kirkkotilat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen tai jo solmitun avioliiton kirkolliseen siunaamiseen, jos vähintään toinen puolisoista on Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan jäsen.

Suomalainen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös on yhtenevä ruotsalaisen seurakunnan kanssa, jonka seurakuntaneuvosto teki päätöksen tilojen avaamisesta joulukuussa 2022. Kirkkonummen evankelisluterilaiset seurakunnat käyttävät yhteisiä kirkkotiloja. Suomalaisen seurakunnan päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Seurakunta tukee laajasti lähetystyötä

Kirkkonummen suomalainen seurakunta tukee lähetystyötä pitkäjänteisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Tukea saa seitsemän järjestöä yhteensä 121 000 euroa. Uusin tukea saava lähetysjärjestö on Evankelinen Lähetysyhdistys ELY.

Lähetystyötä tuetaan vuonna 2023 seuraavasti:

  • Suomen Lähetysseura SLS 40 090 €
  • Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL 24 600 €
  • Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ELK 20 180 €
  • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY 11 530 €
  • Medialähetys Sanansaattajat SANSA 15 980 €
  • Suomen Pipliaseura SPS 7000 €
  • Evankelinen Lähetysyhdistys ELY 1620€

Lähetysmäärärahojen jakoperusteissa on otettu huomioon lähetysjärjestön lähettämien lähettien kokonaismäärä, seurakuntalaisten antaman vapaaehtoisen kannatuksen suuruus, seurakunnan solmimien nimikkosopimusten lukumäärä sekä edellisenä vuonna kullekin järjestölle maksetut jakosummat. Jakoperusteet heijastavat lähetystyön luonnetta pitkän tähtäimen toimintana ja yhteistyökumppanuuksina.

Askel kohti ympäristödiplomia

Seurakuntaneuvosto näyttää vihreää valoa ympäristödiplomin saamiselle Kirkkonummen seurakuntayhtymään. Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla olisi Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Päätöksen ympäristödiplomin hakemisesta tekee Kirkkonummen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto.

 

Pöytäkirja on nähtävillä seurakuntatoimistossa 25.4.-10.5.2023. Seurakuntatoimiston aukioloajat löytyvät tämän linkin kautta.

24.4.2023 21.30