Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Vuosi 2022 on ollut diakonian juhlavuosi

someprofiili_pieni (2).jpg

1.9.2022 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Tämän kunniaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on vietetty diakonian juhlavuotta.

Diakoniatyö on kirkon sosiaalista auttamistyötä ja sen perustana on avunsaajan kokonaisvaltainen tuki. Diakoniatyössä luovuttamatonta on jokaisen oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Diakoniatyön mottona Kirkkonummella on: ”Sinun kanssasi – sinua varten.” Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Kyrkslätts svenska församling tekevät diakoniatyötä yhteistyössä ja yhteisissä tiloissa.

Juhlavuoden tapahtumia Kirkkonummella

Kirkon auttamistyö eli diakonia on näkynyt monella eri tavalla Kirkkonummella tämän kuluneen vuoden aikana. Diakoniatyöntekijät ovat jalkautuneet enemmän ympäri kuntaa. Ensimmäiset ajelut tehtiin diakoniatyölle hankituilla kulkupeleillä eli riksapyörällä ja laatikkopyörällä. Riksapyörä sai asiakkailta nimen Iso-D.

Toritien toimiston eteen pystytettiin Wall of Kindness -takkiseinäke.

Huhtikuussa järjestettiin kutsuvierastilaisuus illallisineen Ljunghedassa diakoniatyön asiakkaille.

Syyskuussa diakonian viran päivänä oli kaikille kuntalaisille avoin torijuhla, jossa oli erilaista ohjelmaa ja tarjoilua. Diakoniatyön hyväksi järjestetty kitarahuutokaupan tuotti noin 350 euroa. Samana päivänä kunnan vesitorni valaistiin vihreällä, joka on diakonian virkapaidan väri.

Syyskuussa oli kaksikielinen, selkokielinen juhlamessu, jossa kaksi pitkään Kirkkonummella palvellutta, eläkkeellä olevaa diakoniatyöntekijää Gunne Petterson ja Helvi Vuolasmaa pitivät dialogisaarnan.

Lokakuussa esitettiin vapaaehtoisvoimin näytelmä Kirkkonummen ensimmäisestä diakonissasta Ellen Grahnista. Näytelmä tuotti yli 7000 euroa, joka ohjataan seurakuntien diakoniatyöhön kautta kirkkonummelaisille vähävaraisille perheille ja yksineläville.

Perinteinen joululahjakeräys järjestettiin yhteistyössä LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice ry:n kanssa marraskuussa. Joululahjakeräyksen kerättiin eri suuruisia lahjakortteja, jouluisia säilyviä elintarvikkeita ja hygieniatuotteita apua ja tukea tarvitseville lapsiperheille ja nuorille. Joululahjat toimitetaan perille ennen joulua.

Kirkkonummella seurakuntien diakoniatyö tavoittaa noin 2500 kotitaloutta (perheitä tai yksineläviä). Avuntarvitsijoiden määrä on merkittävästi kasvanut viime vuosina.

Juhlavuoden aikana Kirkkonummella on jaettu 11 Pro Diaconia -mitalia. Mitalin ovat saaneet juhlavuoden aikana:

  • Annika Bonney (Bonney on toiminut pitkään vapaaehtoisena kansainvälisen diakonian hyväksi, muun muassa virolaisen ystäväseurakuntamme parissa.)
  • Brita Romsi (Brita ajoi erityisesti kehitysvammaisten ihmisten asiaa ja oli mukana perustamassa seurakunnan kaksikielisen Kaveriklubin.)
  • Joulukuussa kuusi elintarvikekauppaa Kirkkonummella saa mitalin pitkäaikaisesta tuesta kirkkonummelaisille vähävaraisille lahjoittamalla seurakuntien diakoniatyön kautta elintarvikkeita ja hävikkiruokaa. Palkinnon saat kaupat ovat: K-Citymarket Kirkkonummi, Prisma Kirkkonummi, Sale Kirkkonummi, Sale Lindal, K-market Masala ja S-market Masala.
  • Hopeahaka 1 -talotoimikunta Talotoimikunta on edistänyt sosiaalista oikeudenmukaisuutta, diakoniaa tarjoamalla diakoniatyön Meidän Gestis -yhteisötoiminnalle maksutta tilat ja puitteet toiminnan käynnistämistä ja jalkauttamista varten.
  • Kirkkonummen kunnan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä Henrik Lindqvist: Lindqvist työssään työikäisten sosiaalityöntekijänä kohtaa työssään eri tavoin syrjäytettyjä kirkkonummelaisia kunnioittavasti ja rakentavalla tavalla. Lindqvist tekee työtään diakonisella otteella, kokonaisvaltaisesti ja on vuosien ajan tehnyt hedelmällistä yhteistyötä diakoniatyöntekijöiden kanssa, avunsaajien parhaaksi.
  • Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Vuokra-asuntojen asumisneuvontatyö: asumisneuvonta on määrätietoisella ja matalan kynnyksen asiakaslähtöisellä työskentelyllään edistänyt diakonia-asiakkaiden asumista, mm. vuokranmaksun häiriötilanteissa, häätötilanteissa.

Diakoniaa arjessa

Jokainen ihminen voi tehdä hyvää lähipiirissään. Esimerkiksi naapuriapu on arjen lähimmäisenrakkautta. Seurakunnan kautta voi löytää myös erilaisia erikestoisia vapaaehtoistehtäviä. Wall of Kindness -seinäkkeeseen (Toritie 3) voi tuoda ajasta riippumatta ehjiä ja puhtaita talvitakkeja tarvitseville.

Seurakuntien diakonian päivystysnumeroihin voi myös tarjota apua. Jos haluat lahjoittaa kuivaelintarvikkeita tai lahjakortteja, niin ota yhteys puhelimitse 050 383 9371. Valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen kautta voi auttaa lähimmäistä Suomessa ja maailman katastrofialueilla, Mobilepay 51033.

Diakonia on yhteistyötä ja vaikuttamista

Diakonia on luotettava yhteistyökumppani eri toimijoiden välillä. Seurakuntien diakoniatyö tekee yhteistyötä kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkkejä vuoden 2022 yhteistyöstä on infoilta Kirkkonummen kunnan kanssa pakolaisille ja erityisesti Ukrainasta sotaa paenneille. Hotelli Silmun kanssa alkanut ja Masalan (Kirkkonummen) vastaanottokeskuksen kanssa yhteistyö jatkuu edelleen. Seurakunnat olivat mukana SPR:n ja Life in Kirkkonummen kanssa kuntalaisaloitteessa, jotta kuntaan palkattaisiin maahanmuuttokoordinaattori.

Diakonia kehittyy

Diakonia on jatkuvassa kehityksessä ja uudistuu. Avuntarvitsijoiden kanssa on yhdessä kehitetty palvelupolkua. Ruokakassin lisäksi diakonia antaa palveluneuvontaa ja ohjausta. Diakonian kokonaisuuteen kuuluu yksittäisen avuntarvitsijan kokonaisvaltainen auttaminen, mutta yhtä tärkeää on olla proaktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Diakonia on toisaalta muuttunut ja kehittynyt 150 vuodessa, toisaalta työn perusta on edelleen sama: ”Diakonia ilmenee kirkossa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan ihmisen apuna ja tukena, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan edistämisenä, välittävien yhteisöjen rakentamisena sekä luomakunnan varjelemisena.” (evl.fi)

19.12.2022 16.16