Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Vuorovaikutuksen kirkko -hanke etenee

Kirkkonummen ev.lut. seurakuntien korkein päättävä elin Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti Vuorovaikutuksen kirkko -hankesuunnitelman. Vuorovaikutuksen kirkko -hanke tarkoittaa ison kokonaisuuden eli Pyhän Mikaelin kirkon, kellotapulin, huoltorakennuksen ja kirkkopihan sekä pysäköintialueen muutostarpeita ja korjauksia.

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko on Kirkkonummen seurakuntien suurin kirkkorakennus. Seurakuntien pääkirkon monikäyttöisyys lisää toiminnan mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Seurakuntien jäsenmääräennusteiden mukaan jäsenmäärä näyttää laskevan. Jäsenmäärän laskiessa myös seurakuntien verotulot vähenevät. Kirkon monipuolinen käyttö seurakuntien toiminnan keskuksena on merkittävä investointi tulevaisuuden seurakuntaelämään.

Vuorovaikutuksen kirkko -hanke on vuosien projekti

Tavoitteena on, että muutosprojekti etenee vaiheittain usean vuoden ajan. Arkkitehtitoimisto Okulus Oy on laatinut muutossuunnitelmat Kirkkonummen seurakuntien tarpeita kuunnellen. Myös seurakuntalaisilta saatua palautetta on otettu huomioon hankesuunnittelussa. Hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon on koottu kirkkotilan muutossuunnitelmien lisäksi myös kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen välttämättömät rakennustekniset korjaukset.

Kirkonmäen kattava muutosprojekti on suunniteltu toteutettavaksi vaiheistettuna. Hanke alkaa kellotapulin korjauksesta. Viimeisenä vaiheena on kirkon korjaus- ja muutostyöt. Tapulin korjauksen alustava kustannusarvio on vähän yli 1M€. Jokainen muutosvaihe kustannusarvioineen tuodaan Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Monivuotisen projektin alustava kustannusarvio on runsas 10M€.

Kirkon ja sen lähiympäristön taustaa

Pyhän Mikaelin kirkon vanhimmat osat ovat peräisin keskiajalta. Kirkko on olemassaolonsa aikana kokenut useita muutoksia. Viimeisen kahdensadan vuoden aikana suurin muutos on ollut ristikirkoksi muuttaminen 1800-luvun puolivälissä arkkitehti Jean Wiikin suunnitelmien mukaan. 1930-luvulla kirkon ikkunoihin teetettiin taiteilija Lennart Segerstrålen suunnittelemat suuret lasimaalaukset. Kirkon viimeisin suuri muutostyö tehtiin Porkkalan vuokrakauden jälkeen 1956-1959 arkkitehti Olof Hanssonin suunnitelmien mukaan. Jo 1980-1990-luvuilla suunniteltiin kirkon laajamittaista peruskorjausta, mutta lopulta päädyttiin toteuttamaan kirkkotilassa ja toimituskappelissa vain pienempiä, lähinnä teknisiä ja toiminnallisia muutoksia.

Museovirasto on antanut 7.7.2021 hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon: ”Arkkitehtuuri- ja kulttuurihistorian näkökulmasta ei Museovirastolla ole Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon hankesuunnitelmaan huomauttamista. Hanke parantaa kirkon käytettävyyttä ja tarvittavat selvitykset on teetetty asianmukaisessa järjestyksessä, yhteisöllisyys huomioon ottaen.”

Mitä seuraavaksi?

Kirkkolain 14 luvun 2 § 3 momentin 3 kohdan mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista on alistettava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallintoon (Kirkkohallituksen) vahvistettavaksi. Vuorovaikutuksen kirkko – hankkeen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.

 

8.6.2022 16.23