Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Venäläinen hautausmaa Kirkkonummen seurakuntien hoitoon

Kirkkonummen seurakuntayhtymä ottaa historiallisen vuokrakauden aikaisen hautausmaan hoitoonsa. Haudanhoidon maksaa Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Kolsarissa sijaitseva hautausmaa on historiallinen Porkkalan vuokra-aikaan liittyvä noin puolen hehtaarin suuruinen hautausmaa-alue, jossa on 489 Neuvostoliiton aikaista hautaa (210, sotilashautaa, 95 siviilihautaa ja 184 lapsihautaa) sekä hautamuistomerkki. Alueella ei tehdä uusia hautauksia, vaan se on historiallinen muistomerkkihautausmaa.

Suomella ja Venäjällä on voimassa oleva valtiosopimus sotavainajayhteistyöstä. Sopimuksen perusteella valtiot hoitavat omalla alueellaan olevia sotavainajahautoja. Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu koko Suomen alueella hautaustoimilain mukaisia tehtäviä sekä hautaustoimen rahoitukseen liittyviä tehtäviä, mukaan lukien Kolsarissa sijaitseva hautausmaa. Itä-Suomen aluehallintovirastolla on tällä hetkellä 39 hoitosopimusta eri puolella Suomea ko. hauta-alueiden hoitoon liittyen. Sopimusosapuolina on eri tahoja, kuten seurakuntia, kuntia ja yhdistyksiä.

Kolsarin venäläiseen hautausmaan hoitoon kuuluu kesäkaudella (4kk/vuosi) nurmenhoito. Hoitosopimukseen ei sisälly talvikunnossapitoa, mahdollisten töhryjen poistoa, puiden, hautakivien tai muistomerkkien hoitoa, tai alueen kunnostukseen liittyviä tehtäviä.

28.5.2022 09.49