Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkonummen seurakunnat julistautuivat syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Kyltti, jossa teksti: Syrjinnästä vapaa alue - Område fritt från diskriminering.

Kirkkonummen seurakuntayhtymä on liittynyt Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan. Seurakuntien tiloihin asetetaan kevään aikana Syrjinnästä vapaa alue –kyltit.

Julistautuessaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi seurakunnat sitoutuvat toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta ja ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti. Seurakuntayhtymän tiloissa ja seurakuntien verkkosivuilla näkyvät Syrjinnästä vapaa alue -merkit toukokuusta lähtien. Syrjinnästä vapaa alue -merkki kertoo, että organisaatiossa halutaan toimia yhdenvertaisuuden puolesta syrjintää vastaan.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja toimii lähtölaukauksena seurakuntien kehittämistyölle kohti kulttuuria, jossa jokainen seurakuntalainen, työntekijä, työnhakija tai muuten toiminnassa mukana oleva kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa, ja erilaista osaamista käytetään yhteisössä voimavarana.
Syrjintää vastaan toimiminen perustuu yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvolakiin: 


1)    Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa myös seurakuntia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Laki kieltää välittömän ja välillisen (epäsuoran) syrjinnän iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
2)    Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Seurakuntien ja yhtymän henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä koulutetaan yhdenvertaisuudesta ja syrjintään puuttumisesta vuosien 2022-23 aikana. 

Ilmoita havaintosi tai kokemuksesi kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä Kirkkonummen seurakuntien tiloissa, toiminnassa tai sosiaalisessa mediassa tällä lomakkeella. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palautelomakkeen vastaanottaa seurakunnan kirkkoherra.
 

25.5.2022 08.37