Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Tiedote Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 7.5.2024 

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO HYVÄKSYI TILINPÄÄTÖKSEN 2023 JA TALOUSARVIOKEHYKSEN VUODELLE 2025 

Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7.5. Veikkolan seurakuntakodilla.  

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kirkkonummen seurakuntayhtymän tilinpäätös 2023 oli poikkeuksellisen positiivinen. Ylijäämää oli 3,7 milj. euroa. Ylijäämä johtuu toisaalta erittäin hyvin toteutuneesta kirkollisverokertymästä, joka vuonna 2023 nousi 8,3 milj. euroon, ja toisaalta seurakuntayhtymän osittain omistaman Kiinteistö Oy Kirsikan laskennallisista kirjauksista. Hyvä tulos vahvistaa osaltaan tulevien mittavien kiinteistökorjausten rahoitusta, mutta tukee myös lähivuosien toiminnan talousarvioiden vakautta.  

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös talousarviokehyksen vuodelle 2025 talousarviotyöskentelyn pohjaksi, ja päätti, että kirkollisveroprosentti säilyy 1,25 prosentissa.  

Edellisen vuoden hyvä tulos vahvistaa talousarviokehyksessä muun muassa sitä, että kuluihin on voitu lisätä täysimääräisenä kasvaneet henkilöstökulut, ja talousarviokehyksen toimintakulut nousevat noin 350.000 eurolla. Kehyksessä on mukana määrärahaa Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret -projektiin, ja kehyksessä on varauduttu myös mahdolliseen osallistavaan budjettiosuuteen. Vuoden 2025 talousarvio hyväksytään valtuustossa joulukuussa.  

Yhteinen kirkkovaltuusto tutustui myös meneillään oleviin yhteistyösuunnitelmiin Kirkkonummen seurakuntayhtymän ja Siuntion seurakuntayhtymän välillä. Mahdollisen yhteistyön tarkoituksena on, että Kirkkonummen seurakuntayhtymä tuottaisi Siuntion seurakuntayhtymälle ja seurakunnille yhtymän palvelut eli hallinto-, henkilöstö-, talous-, hauta- ja kiinteistöpalvelut 1.1.2025 alkaen. Kyseessä ei ole seurakuntaliitos, vaan sekä Kirkkonummen molemmat seurakunnat että Siuntion molemmat seurakunnat toimisivat itsenäisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti.

16.5.2024 13.21