Millainen kirkkoherra haluaisin olla?

Monipuolista johtamista

Mielestäni kirkkoherran kanssa tulisi toteutua hyvän vuorovaikutus. Hän antaa huomiota ja palautetta (henkilöjohtaminen). Hän perehtyy asioihin, tarttuu niihin ripeästi ja osaa viedä niitä maaliin asti (asioiden johtaminen). Tärkeää on myös hyvän työilmapiirin luominen ja asioiden visiointi.

Johtajuuden osa-alueisiin kuuluvat myös osaamisen johtaminen, muutosjohtaminen sekä teologinen ja hengellinen johtaminen. Johtajan tulee kyetä edustamaan yhteisöään, eli myös pr-arvo on tärkeä ulospäin.

Kirkkoherrana arvioisin kokonaisuutta niin, että jokainen osa-alue saisi sille kuuluvan huomion ja tulisi toteutetuksi. Kun johtaja on tehtäviensä tasalla, niin se osaltaan auttaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden motivaation säilymistä hyvänä.

”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti.”  (Room. 12:8)

Näen kirkkoherran roolina valmentaa ja pitää lankoja käsissään. On tärkeää keskustella aktiivisesti eri toimijoiden kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja esille nouseviin kysymyksiin.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana aloittaisin tutustumisen työntekijöihin, luottamushenkilöihin ja vapaaehtoisiin välittömästi. Haluaisin saada myös toimintaympäristön pian haltuun: tärkeää on kartoittaa millaisessa ympäristössä ja millaisten ihmisten keskellä seurakunta toimii.

Tärkeää on evankeliumin esillä pitäminen kotimaassa kuin ulkomaillakin, Raamatun opettaminen, sielunhoidon ja ripin mahdollisuuden tarjoaminen ja rukouselämä. Haluaisin olla kohtaamassa niitäkin ihmisiä, jotka eivät yleensä löydä seurakunnan tilaisuuksiin. Jos ihmiset eivät tule meidän luoksemme, meidän tehtävämme on mennä heidän luokseen. Myöskään somesta ei ole varaa olla pois.

Erilaisuutta ja armoa

Olen kohdannut monenlaisista hengellisistä taustoista tulevia ihmisiä, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Johtamisasemassa olevan tulee osoittaa avaruutta ja ymmärrystä siihen, että ihmiset ilmaisevat uskoaan eri tavoin. On tärkeää, että annetaan tilaa erilaisuudelle keskinäisen kunnioituksen hengessä.

Kirkkoherraan asetetaan helposti paljon odotuksia. Silti en ajattele, että kirkkoherran tarvitsee olla yli-ihminen. Hänelle pitää suoda mahdollisuus oppimiseen, niin kuin kaikille muillekin.

Lauri Seppänen