Millainen kirkkoherra haluaisin olla?

Kirkkoherran tärkein tehtäväkenttä liittyy kolmenlaiseen johtajuuteen: hengelliseen, hallinto- ja henkilöstöjohtamiseen. Suuressa seurakunnassa osa näistä tehtävistä jakaantuu myös eri alojen lähiesimiehille. Tämän ohella on tärkeää, että kirkkoherra säilyttää myös läheisen yhteyden seurakuntalaisiin ja seurakunnan olennaisiin tehtäviin – jumalanpalvelukseen ja eri elämänvaiheisiin liittyviin toimituksiin.

Hengellinen ja pastoraalinen johtajuus näyttävät suuntaviivoja ja liittyvät seurakunnan hengelliseen perustaan. Ilman tätä ulottuvuutta kirkkoherran työ ei juurikaan eroaisi muualla tapahtuvasta johtajuudesta. Hengellinen ulottuvuus rakentuu yhdessä seurakuntalaisten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Kirkkoherrana haluan olla osa elävää seurakuntayhteisöä omasta tehtävästäni käsin.

Kirkkoherran hallinnollinen työ on monesti lakisääteistä, mutta sen tehtävä on yhdessä luottamushenkilöiden kanssa turvata seurakunnan sujuva toiminta ja sen pitkäjänteinen suunnittelu. Tämä tapahtuu yhdessä suunnitellen, erilaisia mielipiteitä kuunnellen ja toimivaa yhteistä mallia etsien.

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä osa toimivan seurakunnan elämää. Myös tässä kohden on tärkeää pitkäjänteinen suunnittelu, työyhteisön identiteetin rakentaminen ja kipukohtien tunnistaminen sekä mahdollisiin haasteisiin vastaaminen.

Millainen kirkkoherra siis haluaisin olla? Helposti lähestyttävä, yhteistyökykyinen, keskeisen tehtäväkenttänsä hyvin osaava ja seurakuntaa kokoava. Kirkkoherra johtaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa seurakunnan hengellistä toimintaa, joten haluan olla rakentamassa seurakunnan suuntaa tulevaisuuteen. Olen suuren osan kirkkoherra-ajastani toiminut myös muutosjohtajana. Tässä ajassa on monia kirkon elämään, rakenteeseen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Haluan toimia rakentavana seurakunnan paimenena, joka etsii seurakunnan yhteistä hyvää ja tekee kokonaisvaltaisesti työtä paikkakunnan hengellisen elämän hyväksi, lähellä ihmistä.

Haluan olla rakentamassa yhteyttä erilaisiin paikkakunnan toimijoihin, koska verkostoituminen tuo lisää mahdollisuuksia. Yhdessä saadaan aikaan enemmän, kun nähdään ne mahdollisuudet joita on tarjolla.

Tärkeää on myös sujuva yhteistyö paikkakunnan ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Seurakunnat jakavat samat toimitilat ja toimivat saman paikkakunnan asukkaiden hyväksi, joten on tärkeää, että asioita suunnitellaan hallinnossa ja henkilötasolla myös yhdessä.

Lähellä sydäntäni on ystävyysseurakuntatyö, lähetystyö ja monikulttuurinen kohtaaminen ja dialogi. Olen käytännössä tehnyt ystävyysseurakuntatyötä mm. Virossa ja Venäjällä sekä kehitysyhteistyön ja lähetyskentällä vierailujen kautta olen tutustunut maailmanlaajuisen kirkon elämään myös toisissa maanosissa. Monikulttuurisuus ja siihen liittyvä dialogi kasvavat merkitykseltään seurakunnissa.

Kirkkonummella on pitkät historialliset juuret, mutta se elää vahvasti tätä päivää kehittyvänä alueena. Haluan olla kehittämässä Kirkkonummen suomalaista seurakuntaa tässä ajassa siellä asuvia ihmisiä varten ja tulevaisuutta kohti rakentaen.

Jari Uimonen