Uskottu, toivottu, rakastettu. #seurakuntavaalit. Suomen ev.lut. kirkko.

Seurakuntavaalit Kirkkonummella

Tervetuloa seurakuntavaalisivustolle!

Kirkkonummella on seurakuntayhtymä, jolloin äänestetään kaksissa vaaleissa: yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan suomalaisesta seurakunnasta 31 sekä suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon 16 luottamushenkilöä.

  • Yhteinen kirkkovaltuusto (valkoinen äänestyslippu) päättää seurakuntiemme taloudesta ja virkarakenteesta, kiinteistöasioista ja hautaustoimesta.
  • Seurakuntaneuvosto (oranssi äänestyslippu) päättää suomalaisen seurakunnan toimintalinjauksista sekä esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamisesta.

Luottamushenkilöt vaikuttavat myös ”kirkon eduskunnan” eli kirkolliskokouksen kokoonpanoon, koska he ovat äänioikeutettuja seuraavissa kirkolliskokousvaaleissa. Kirkolliskokous tekee koko Suomen evankelisluterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevat keskeiset linjaukset sekä päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta.

Seurakuntavaaleissa annetulla äänellä on siis vaikutusta sekä lyhyen tähtäimen toimintalinjauksiin että pitkän aikavälin strategiseen suuntaan.

Linkit alasivuille:

Seurakuntavaalien tulokset

Ehdokkaat

Vaalipäivän 20.11. äänestysalueet ja -paikat

Vaalikone

Ehdokkaiden vaaliestradi

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus. 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. 

Vaikuta seurakuntasi tulevaisuuteen!

Sinä kirkkonummelainen - kuinka seurakunnan tulisi välittää toivoa ja elää todeksi Jumalan rakkautta tämän päivän ja tulevaisuuden Kirkkonummella? Mihin kirkollisverovarat tulisi käyttää? Keille avustukset tulisi kohdentaa? Kuinka kirkkotilojamme tulisi kehittää? Mistä tiloista voimme luopua? Ketä työntekijöitä palkataan ja mihin tehtäviin? Minkälainen yhteistyökumppani seurakunta on kirkkonummelaisille toimijoille?

Tässä esimerkkejä asioista, joista seurakuntamme vaaleilla valitut luottamushenkilöt tekevät päätöksiä tulevalla nelivuotiskaudella. Tule vaikuttamaan näihin päätöksiin äänestämällä juuri alkavissa seurakuntavaaleissa! Vaalien teemana on Uskottu, toivottu, rakastettu. Se kertoo, että sinä olet arvokas seurakunnan jäsen ja tervetullut äänestämään juuri sellaisena kuin olet.

Kaikki ev.lut. seurakuntien jäsenet, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 20.11.2022, voivat äänestää. Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa on kolme valitsijayhdistystä: Seurakuntaväki yhdessä, Avara kirkko sekä Demarit. Oman ehdokkaasi valinnassa auttaa esimerkiksi vaalikone, johon löydät linkin seurakunnan verkkosivuilta www.kirkkonummenseurakunnat.fi.

Kirkkonummella on suomalainen ja ruotsalainen seurakunta, jotka muodostavat Kirkkonummen seurakuntayhtymän. Seurakuntavaaleissa kirkkonummelaiset valitsevat luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon ja omaan seurakuntaneuvostoon. Koko seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakuntiemme taloudesta ja virkarakenteesta, kiinteistö ja tila-asioista sekä hautaustoimesta. Kukin seurakuntaneuvosto päättää seurakuntansa toimintalinjauksista, budjettivarojen käytöstä sekä uusien työntekijöiden palkkaamisesta.

Kirkkonummen seurakuntien paikallisten asioiden lisäksi luottamushenkilöt vaikuttavat myös ”kirkon eduskunnan” eli kirkolliskokouksen kokoonpanoon, koska he ovat äänioikeutettuja seuraavissa kirkolliskokousvaaleissa vuonna 2024. Kirkolliskokous tekee koko Suomen evankelisluterilaisen kirkon oppia ja työtä koskevat keskeiset linjaukset sekä päättää kirkon hallinnosta ja taloudesta.

Voit äänestää ennakkoon 8.–12.11. minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspisteessä Suomessa. Löydät Kirkkonummen ennakkoäänestysajat ja -paikat muun muassa seurakuntiemme verkkosivuilta ja facebookista. Vaalipäivänä 20.11. voit äänestää vain oman äänestysalueesi äänestyspaikassa, jonka löydät suomalaisen seurakunnan osalta kotiosoitteeseesi lähetetyn vaalikirjeen ilmoituskortista.

Tervetuloa äänestämään ja vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin – sellaisena kuin olet!

Anna-Maija Kuutti-Manninen kirkkoherra, Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Kolumni julkaistu Kirkkonummen Sanomissa su 6.11.2022

 

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Äänestä sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä