YouTube-video

Kirkkonummelaiset seurakuntavaaliehdokkaat

Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa valitaan syksyn seurakuntavaaleissa luottamushenkilöitä seurakuntaneuvostoon (16 paikkaa) sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon (41 paikkaa, jossa suomalaisesta seurakunnasta 31 edustajaa ja ruotsalaisesta seurakunnasta 10 edustajaa). Molempiin luottamuselimiin on ehdokkaita neljältä eri ehdokaslistalta: Armon vihreät, Nuoret apostolit, Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat sekä Seurakuntaväki yhdessä.

Ehdokaslistat esittäytyvät tässä - yksittäisen ehdokkaan löydät vaalikoneesta.

Nuoret apostolitNuorten apostoleiden ehdokkaita. Virsitaulun numerot ovat ehdokasnumeroita. Pienemmät numerot valkoiseen ja isommat oranssiin.

Nuorista ja nuorekkaista seurakuntalaisista, oman seurakunnan ja kirkon tulevaisuutta ajattelevista koostuva valitsijayhdistys. 
 
Meidän kirkossa:
Nuorten ääni ja kokemus kuullaan päätöksenteossa. Järjestetään monipuolista toimintaa, jonka avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja muistutetaan Jumalan läsnäolosta arjen ja juhlan keskellä. Ollaan lähellä jokaisen ihmisen arkea, jotta seurakunnan puoleen on luontevaa kääntyä elämän iloissa, suruissa ja haasteissa.
Seurakunta on mukana ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja edistämässä laaja-alaisesti hyvinvointia. Otetaan kaikenlaiset ihmiset vastaan. Tutustu Nuoret apostolit.

Seurakuntaväki yhdessä -ehdokaslista

Valtuustossa toiminnan tavoitteena on turvata seurakunnan läsnäolo arjen iloissa ja suruissa. Se on mahdollista edistämällä vakaata taloutta ja toimintaympäristöä yleisemminkin (esim. henkilöstön hyvinvointi, toimitilojen kunto).  Myös vapaaehtoistyössä haluamme luoda ja säilyttää hyvän ilmapiirin ja toimintaedellytykset.

Seurakuntaneuvostossa toiminnan lähtökohtana ovat kristilliset perusarvot, joiden tulee olla selkeästi seurakunnan kaiken toiminnan perustana. Ihminen kaipaa turvallisia ja pysyviä arvoja. Seurakunta saa olemassaolon oikeutuksensa siinä, että se julistaa Jumalan rakkautta ihmisten keskellä eri tavoin seurakunnan eri tilaisuuksissa. Tässä työssä olennaisia toimijoita ovat seurakunnan oman henkilöstön ohella vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset.

Armon vihreät

#Vihreässä kirkossa ihmisten ja koko luomakunnan on hyvä olla#

Armon vihreillä on blogi, jossa ehdokkaat jakavat ajatuksiaan kirkosta.


Kirkkonummella on kahdet vaalit:

Kirkkonummen seurakuntayhtymään kuuluvat Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta.

  • Yhteinen kirkkovaltuusto  käyttää  ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on Kirkkonummella 41 jäsentä (31 suomalaisesta, 10 ruotsalaisesta seurakunnasta.) 
    • Yhteinen kirkkoneuvosto  valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii jommankumman seurakunnan kirkkoherra.
  • Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa,  edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Kirkkonummen suomalaisessa ja ruotsalaisessa seurakunnassa on molemmissa oma, vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto.
YouTube-video

Lisää tietoa seurakuntavaaleista!

Kaipaatko lisää tietoa seurakuntavaaleista? Miten nuoret näkyvät vaaleissa?

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

seurakuntapastori

pappien esimies, yleinen seurakuntatyö vapaapäivät pe ja la

Kirkkonummella kolme äänestysaluetta

Kirkkonummen suomalainen seurakunta on jakautunut kolmeen äänestysalueeseen. Kotiin tulleesta ilmoituskortista näet oman äänestysalueesi. Se on joko keskusta, Masala ja Veikkola. Varsinaisena vaalipäivänä voit äänestää vain omalla äänestysalueellasi. Tervetuloa äänestämään su 18.11.2018!

 

Seurakuntavaalit - tulevaisuuden kirkkoa rakennetaan nyt!

Iankaikkinen sanoma, mutta kirkko elää ajassa. Millaisia päätöksiä seurakunnassa pitäisi tehdä? Mitä ja miten kirkon pitäisi näkyä, tehdä ja toimia? Mikä on pysyvää, minkä pitää muuttua?

Kirkon rakennustalkoot ovat käynnissä. Rakennuspalikoina on …uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Millainen kirkko niistä pitäisi tulla?

Sinua tarvitaan!

Mistä kaikesta äänestetään, lue Minun kirkkoni -blogi.