Päätöksenteko Kirkkonummen seurakunnissa 

Seurakuntien päätöksenteko on demokraattista. Seurakunnan jäsenet valitsevat uudet luottamushenkilöt  yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon  alkavaksi  nelivuotiskaudeksi seurakuntavaaleissa. Vaalit pidetään 18.11.2018 ja ennakkoäänestys on 6.-10.11. Äänestämällä voit vaikuttaa! 

Kirkkonummen seurakuntayhtymään kuuluvat Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta.

  • Yhteinen kirkkovaltuusto  käyttää  ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, rakennushankkeista ja kirkollisverosta. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on Kirkkonummella 41 jäsentä (31 suomalaisesta, 10 ruotsalaisesta seurakunnasta.) 
    • Yhteinen kirkkoneuvosto  valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii jommankumman seurakunnan kirkkoherra.
  • Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa,  edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Kirkkonummen suomalaisessa ja ruotsalaisessa seurakunnassa on molemmissa oma, vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto.

Luottamuselimien kokoukset Kirkkonummen seurakuntayhtymässä / syksy 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto: 11.12.

Yhteinen kirkkoneuvosto:   13.11., 27.11. ja 18.12.

Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto: 12.11. ja 10.12.

Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto: 29.11.